Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 
Utworzono: 18.11.2014r.

Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek - eliminacje

Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika Autor: Galeria organizatora - http://mfkip.pl/galeria-zdjec

Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika – Będzin, Polska

Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek na trwałe wpisał się w kulturalną mapę Polski. Corocznie przybywa nie tylko chętnych chcących w nim uczestniczyć, ale także przychodzących posłuchać najlepszych wykonań polskich kolęd i pastorałek – tak tradycyjnych, jak i ożywionych nową aranżacją czy też powstałych specjalnie na potrzeby tego wyjątkowego przedsięwzięcia.

Dzisiaj, spośród 37 ośrodków eliminacyjnych, za naszą wschodnią granicą istnieją trzy – 2 na Ukrainie (w Równem, Żytomierzu) oraz w białoruskich Baranowiczach.

Ta liczba jest proporcjonalna do zainteresowania Festiwalem, na który corocznie zgłasza się około 2 tysiące podmiotów wykonawczych (co daje łącznie przeszło 20 tysięcy osób). Dzięki temu jesteśmy największą tego typu imprezą w Polsce, nie tylko wśród przeglądów kolędowych.

Najlepsze zespoły wyłonione w lokalnych eliminacjach przybywają co roku do Będzina (woj. śląskie, diecezja sosnowiecka), nazywanego Stolicą Polskiej Kolędy i tutaj, podczas trzydniowych przesłuchań finałowych, walczą o zaszczytne tytuły i atrakcyjne nagrody. Najciekawsze aranżacje możemy podziwiać podczas wieńczącego każdą edycję Koncertu Galowego, gromadzącego kilkaset widzów i realizowanego z dużym scenicznym rozmachem, o który każdorazowo dbają zaproszeni profesjonalni reżyserzy.

Organizatorami Festiwalu są Fundacja Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek oraz Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe w Będzinie. Od samego początku Festiwal realizowany jest siłami społecznymi – ponad setka osób (w znacznej części młodzież) poświęca swój czas i wysiłek dla realizacji festiwalowych idei, jakimi są nie tylko umożliwienie amatorskim zespołom publicznej prezentacji swojej twórczości, ale także propagowanie wartości chrześcijańskich, kulturowych i narodowych, których nośnikiem są tradycyjne polskie kolędy i pastorałki.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w to niezwykłe wydarzenie – uczestników prosimy o rejestrację, słuchających zapraszamy na przesłuchania, firmy i media zainteresowane patronatem i sponsoringiem prosimy o kontakt. Niech uniwersalne wartości, zawarte w Polskich kolędach, które śpiewają przecież także osoby nie utożsamiające się z Kościołem, utrwalą w nas świątecznego ducha, ożywiając wszystko co dobre, piękne, rodzinne i szlachetne!

Zwieńczeniem każdej edycji Festiwalu jest Koncert Galowy w Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu na będzińskim osiedlu Syberka. Nie jest on typowym koncertem laureatów – to raczej przegląd najciekawszych i najbardziej barwnych występów danej edycji, których wyboru dokonuje profesjonalny reżyser. Dba on także o to, by koncert nie był jedynie zbiorem następujących po sobie utworów, ale składał się na wyjątkową historię, realizowaną ze scenicznym rozmachem. W organizację Koncertu zaangażowany jest także będziński Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana wraz z dyrektorem Dariuszem Wiktorowiczem.

Koncert galowy odbędzie się w niedzielę 19 stycznia 2014 r. o godz. 16

Podczas Koncertu Galowego ogłaszana jest także lista laureatów.

Wstęp na Koncert jest bezpłatny!

I etap zaplanowano w dniach 6-21 grudnia 2014 r.

Baranowicze - Dom Polski

ul. Caruka 43

225320 Baranowicze,obw. Brześ

tel.: +375163452924

Więcej: http://mfkip.pl/i-etap/baranowicze-bialorus

 

Wiadomość prasowa: o festiwalu

Więcej - etapy I i II: http://mfkip.pl/i-etap  http://mfkip.pl/ii-etap

Skąd:

POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy