Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 
Utworzono: 15.12.2017r.

Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich im. Adama Loreta - Spała, woj. łódzkie

Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich im. Adama Loreta -  Spała. Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich im. Adama Loreta - Spała.

Spała to niewielka miejscowość położona niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego, ok. 110 km od Warszawy i  ok. 60 km od Łodzi. Jej lokalizacja w kompleksie lasów spalskich sprawia, że była i jest atrakcyjnym celem wypoczynku. Była rezydencją rosyjskich carów. Niegdyś odpoczywali w niej także dawni prezydenci Polski. Na jej terenie można oglądać pozostałe po tamtych czasach obiekty architektoniczne. Jest wieża ciśnień, budynki koszarów kozackich, dwa hotele dla carskich gości (Bristol i Savoy, dzisiaj pod nazwami Dzik i Rogacz), drewniany kościółek, mały park z ciekawymi okazami drzew.

Obecnie Spała ma opinię jednej z bardziej przyjaznych miejscowości do uprawiania różnych form aktywnego wypoczynku. Są trasy rowerowe i piesze, można wybrać się na wycieczkę kajakiem po przepływającej przez nią malowniczej i szerokiej Pilicy. Zwiedzić pobliskie Smardzewice z hodowlą żubrów czy Konewkę ze schronem z czasów II wojny światowej. Nieoficjalnym herbem miejscowości jest żubr, którego pomnik wykonany na polecenie cara dla uczczenia wielkiego polowania w dniach 6 i 7 października 1860 roku w Puszczy Białowieskiej, znajduje się właśnie tutaj.

Więcej o pomniku: Ciekawe zabytki na zaniedbanym placu – Spała

Jest też w Spale minimuzeum - Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich. Jego celem jest oddanie hołdu leśnikom i drzewiarzom służącym w Wojsku Polskim na wszystkich frontach II wojny światowej, jak również bohaterom Podziemnego Państwa Polskiego.

2l

Wystawa w leśniczówce

Dom Pamięci nosi imię Adama Loreta, pierwszego dyrektora Lasów Państwowych. Loret (ur. 26 grudnia 1884 r. w Jaśle, zm. w 1939 r.), studiował w Wyższej Szkole Lasowej we Lwowie oraz w Akademii Leśnej w Tharandcie (Saksonia), którą ukończył w 1909 r. specjalizując się w zakresie urządzania lasu.

3l

Po studiach przez 10 lat pracował w lasach dóbr Sucha koło Żywca, należących do hr. Branickich. W 1920 r. przeszedł do państwowej służby leśnej i objął stanowisko naczelnika Zarządu Okręgowego Dóbr Państwowych. W 1925 r. został dyrektorem Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Adam Loret wprowadził wiele innowacji w leśnictwie, na jego wniosek zostało wydane 22 marca 1928 r. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zagospodarowaniu lasów państwowych. Na podstawie tego dekretu w 1928 r. opublikował swój program reform gospodarki leśnej pod tytułem „Główne wytyczne państwowego gospodarstwa leśnego”.

Loret był zwolennikiem objęcia przez państwo kontroli nad całą gospodarką leśną w kraju. Po utworzeniu w 1930 r. Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych został jej dyrektorem i pozostał nim aż do momentu wybuchu II wojny światowej. W tym czasie przeprowadził pierwszą inwentaryzację zasobów leśnych kraju, konsekwentnie prowadził politykę limitowania pozyskania drewna, doprowadził do likwidacji systemu koncesji dla zagranicznych przedsiębiorstw prywatnych na eksploatację polskich lasów, współorganizował nowoczesny przemysł drzewny oraz wdrożył w praktyce koncepcję samowystarczalności ekonomicznej Lasów Państwowych.

W 1933 r. podpisał z wiceministrem spraw wojskowych generałem Kasprzyckim umowę o powołaniu paramilitarnej organizacji - Przysposobienia Wojskowego Leśników, której celem było szkolenie leśników w zakresie obronności kraju na wypadek wojny.

W czasie wojny - razem z Naczelną Dyrekcją Lasów Państwowych ewakuował się na wschód. W okolicach Nadleśnictwa Naliboki został aresztowany przez NKWD, następnie oddany do dyspozycji komisarza spraw wewnętrznych Berii. Dalsze losy Adama Loreta nie są znane, prawdopodobnie został zastrzelony w lasach niedaleko Wołożyna.

9l

Muzeum czynne jest w czwartki i niedziele w godz. 10:00 - 13.00 i 14.00 - 16.00.

4l

5l

6l

8l

7l

11l

12l

13l

15l

16l

17l

18l

19l

21l

23l

22l

24l

25l

26l

27l

28l

Lasy Spalsko – Rogowskie

- Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Spalsko - Rogowskie utworzono zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 30 października 2002 roku

- W skład LKP wchodzi Nadleśnictwo Brzeziny, Nadleśnictwo Spała i Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie o łącznej powierzchni lasów ponad 33 tys. ha

- LKP obejmuje lasy Puszczy Pilickiej oraz dawnej Puszczy Łódzkiej

- Na terenie LKP znajdują się dwa Parki Krajobrazowe i siedemnaście rezerwatów przyrody

- Tutejsze lasy mają duże walory przyrodnicze i krajobrazowe, o znacznym zróżnicowaniu siedliskowym

- W drzewostanach występują wszystkie lasotwórcze gatunki drzew jak sosna, jodła, świerk, buk, dąb, brzoza, olsza, modrzew oraz gatunki domieszkowe: klony, jawory, lipy, wiązy i graby

 

Przeczytaj także:

- Zabite zwierzęta "promują" Spałę

- Opłaty w COS w Spale za korzystanie z infrastruktury sportowej

 W pobliżu warto zobaczyć:

- Tajemnicze schrony w Konewce i Jeleniu

- Ośrodek Hodowli Żubrów – Smardzewice

- Zamek Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu

- Romański kościółek w Inowłodzu

Szaniec majora Hubala w lasach Spalskiego Parku Krajobrazowego

- Rezerwat przyrody „Niebieskie Źródła”

- Groty Nagórzyckie

 W pobliżu można zjeść w:

Karczmie Spalskiej

 

 

 

W artykule wykorzystałam teksty z tablic informacyjnych.

 

Skąd:

POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy