Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 
Utworzono: 03.01.2018r.

250 tys. eksponatów w Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa). „Skarbnica nieśmiertelnego ducha rycerskiego”

Muzeum Wojska Polskiego - Warszawa. Muzeum Wojska Polskiego - Warszawa.

Muzeum Wojska powołane zostało do życia półtora roku po odzyskaniu niepodległości przez Polskę jako centralna wojskowa instytucja muzealna Rzeczypospolitej Polskiej podlegająca Ministerstwu Spraw Wojskowych.

Utworzone na mocy dekretu z dnia 22 kwietnia 1920 roku, podpisanego przez Naczelnego Wodza, Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, miało ono stać się „skarbnicą nieśmiertelnego ducha rycerskiego”. 

m2

Muzeum Wojska mieściło się początkowo na Starym Mieście (przy ulicy Podwale 15), a od 1934 roku w obecnej siedzibie. Jego organizatorem i pierwszym dyrektorem był płk Bronisław Gembarzewski (1872-1941), historyk wojskowości, wybitny znawca dziejów umundurowania i uzbrojenia Wojska Polskiego, artysta malarz.

Zbiory Muzeum Wojska udostępniane publiczności od 1922 roku, wzbogacone zostały następnie wieloma polskimi pamiątkami narodowymi rewindykowanymi z Rosji (1923), przejętymi z Muzeum Polskiego w Rapperswilu w Szwajcarii (1929), ofiarowanymi przez odrodzone Wojsko Polskie i licznych kolekcjonerów.

Do wybuchu II wojny światowej zgromadzono tu ponad 30 000 eksponatów, ale grabież zbiorów przez okupantów niemieckich pociągnęła za sobą niepowetowane straty materialne.

Muzeum Wojska zostało reaktywowane w lutym 1945 roku pod nową nazwą - Muzeum Wojska Polskiego. Pierwszą ekspozycję udostępniono zwiedzającym już w styczniu 1946 roku. W następnych latach zbiory rozrastały się, wielokrotnie przekraczając stan przedwojenny.

m3

Muzeum Wojska Polskiego podległe Ministerstwu Obrony Narodowej jest obecnie największą w Polsce instytucją historyczno-wojskową, największą kolekcją militariów i jedynym w kraju muzeum, w którym zwiedzający może poznawać tysiącletnie dzieje oręża polskiego od jego początków w X wieku.

Zbiory Muzeum Wojska Polskiego liczą obecnie ponad 250 000 eksponatów (w tym niemal 100 000 „trójwymiarowych zabytków ruchomych”), zbiory ikonograficzne ponad 80 000 obiektów, archiwalia ponad 30 000 dokumentów, zbiory biblioteczne ponad 30 000 druków zwartych i ponad 11 000 czasopism.

Muzeum Wojska Polskiego dysponuje bogatymi zbiorami ciężkiego sprzętu wojskowego (artylerii, broni pancernej, lotnictwa); zbroi rycerskich (m.in. liczne zbroje husarskie); mundurów; broni białej (m.in. niezwykle cenna kolekcja szabel); broni palnej; sztandarów i chorągwi; malarstwa (ponad 1500 obrazów, m.in. płótna Józefa Brandta, Józefa Chełmońskiego, Wojciecha Kossaka, należące do narodowej ikonografii); rzeźby (m.in. dzieła Xawerego Dunikowskiego, Michała Kamińskiego, Edwarda Wittiga); plakatów; grafiki; map; orderów i odznaczeń; fotografii (m.in. niezwykła kolekcja zdjęć z okresu powstania styczniowego 1863); rękopisów; starodruków.

m4

m5

m6

m27

m28

m29

m8

m9

m10

Wśród najcenniejszych obiektów wymienić można m.in. szable króla Stefana Batorego (panował w latach 1575-1586), pancerz paradny przypisywany królowi Janowi Kazimierzowi (panował w latach 1649-1668), czapkę generalską Tadeusza Kościuszki (1746-1817), chorągiew kosynierów z okresu powstania kościuszkowskiego (1794), mundur gen. Jana Henryka Dąbrowskiego (1755-1818), szablę i pistolet księcia Józefa Poniatowskiego (1763-1813), mundur marsz. Józefa Piłsudskiego (1867-1935), szablę marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza (1886-1941), mundury gen. Władysława Sikorskiego (1881-1943), gotycki relikwiarz komtura Zakonu Krzyżackiego zdobyty w bitwie pod Grunwaldem (1410), niezwykłą kolekcję broni orientalnej (z Japonii, Chin, Persji i Turcji).

Oprócz działalności wystawienniczej (ekspozycja stała i wystawy czasowe) Muzeum Wojska Polskiego podejmuje liczne działania o charakterze naukowo-badawczym, edukacyjnym, popularyzatorskim i wydawniczym, będąc także ważnym ośrodkiem informacyjno-konsultacyjnym.

Muzeum Wojska Polskiego posiada także dwa oddziały poza swoją główną siedzibą: Muzeum Katyńskie i Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej, oba mieszczące się na terenie Fortu IX Czerniakowskiego imienia gen. Jana Henryka Dąbrowskiego przy ulicy Powsińskiej 13.

Muzeum Wojska Polskiego jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowości (ICOMAM) oraz Polskiego Narodowego Komitetu Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM).

m11

m12

m13

m14

m15

m16

m17

m18

m19

m20

Wystawa „Józef Piłsudski. 150. rocznica urodzin”

Do 15 lutego 2018 roku  można oglądać wystawę „Józef Piłsudski. 150. rocznica urodzin”.  Jest to wystawa upamiętniająca marszałka Józefa Piłsudskiego, wybitnego polskiego działacza niepodległościowego, wojskowego, polityka i męża stanu, Naczelnego Wodza Armii Polskiej (od 11.11.1918), Naczelnika Państwa (1918-1922) i pierwszego marszałka Polski (1920), dwukrotnego premiera rządu (1926-1928 i 1930).

Na wystawie zgromadzono wybrane pamiątki po Józefie Piłsudskim, takie jak np.  egzemplarze umundurowania, szable z czasów, gdy był komendantem I Brygady Legionów Polskich w latach 1914-1916, pokazano także liczne przedmioty pamiątkowe i dary, które otrzymywał rokrocznie w dniu swych imienin 19 marca.

Eksponatem zwracającym uwagę jest niezrealizowany do dziś projekt pokrywy sarkofagu Józefa Piłsudskiego, dzieło artysty rzeźbiarza Jana Szczepkowskiego, którym wygrał on konkurs rozstrzygnięty w 1938 r. Dzieło to zostało wypożyczone ze zbiorów Gminy Milanówek.  

m21

m22

m23

m24

m25

m26

 

W pobliżu warto zobaczyć:

Muzeum Ziemi 

- Muzeum Pieniądza NBP

Ogród Saski

- Ogród Krasińskich

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

- Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

 

W pobliżu można zjeść w:

- Restauracji Inny Wymiar

- Restauracji Przy Zamku

 

 

 

W artykule wykorzystałam tekst z tablicy informacyjnej oraz m.in. z ulotki reklamującej wystawę o J. Piłsudskim.

 

Skąd:

POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy