Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish Czech English German Lithuanian Russian Slovak Ukrainian
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 

Utworzono: 25.01.2017r.

Wójtowski Młyn w łódzkim Parku nad Jasieniem. Park zwany „Pole”

Park nad Jasieniem - Łódź. Park nad Jasieniem - Łódź.

Park nad Jasieniem o pow. 13 ha (utworzony w 1964 roku) położony jest pomiędzy ulicą Śmigłego-Rydza, Tymienieckiego i osiedlem Zbiorcza. Sprawia wrażanie przestronnego i dzikiego (niektórzy okoliczni mieszkańcy nazywają go „Pole”). Większość ścieżek  w parku jest wydeptana w trawie, nie ma tu np. alejek wyłożonych kostką. W pobliżu ulicy Śmigłego-Rydza są nowe: plac zabaw, siłownia pod chmurką oraz boiska. Po przeciwległej stronie, od strony wschodniej, na rozległej łące można spotkać sporo osób zażywających kąpieli słonecznych. Park dzięki niekontrolowanemu przez władze miasta zniknięciu torów kolejowych oddzielających park od osiedla, rozszerzył się o ciągnący się wzdłuż bloków przy Zbiorczej pas zieleni z alejką.

1

Od strony południowo-wschodniej granicę parku wyznacza rzeka Jesień wraz ze stawem. Przy tamie spiętrzającej wodę znajduje się budynek o bardzo ciekawej historii: Wójtowski Młyn. W roku 2002 opuszczony budynek wynajęli harcerze ze Szczepu 58. Łódzkich Wodnych Drużyn Harcerskich.        

2  

Wójtowski Młyn

Historia tego miejsca zaczyna się przed wiekami. Usytuowane wyjątkowo dogodnie, nad bystrą i obfitą w wodę rzeką Jasień, na nieco wyższym południowym brzegu, było zasiedlone w czasach średniowiecza, a może i wcześniej. Według źródeł już w 1387 roku stał tutaj młyn wodny, zwany Wójtowskim. Młyn należał do biskupstwa włocławskiego. Co ciekawe, przez  trzysta lat od wieku XVI aż do początku XIX jego dzierżawcami była jedna rodzina Chrapowiczów (lub Chrapków, Chrapeckich). Nazwa wskazuje, że młyn pewnie pozostawał na uposażeniu wójta łódzkiego.

W roku 1823 młyn przeszedł na własność gminy miejskiej z przeznaczeniem na tworzoną właśnie osadę sukienniczą o nazwie Łódka. W roku 1826 teren został wydzierżawiony wieczyście przez Saksończyka – Krystiana Fryderyka Wendischa, który obok młyna postawił małą, napędzaną młyńskim kołem przędzalnię bawełny. Był to murowany z pruskiego muru piętrowy, kryty gontem budynek.

Po śmierci Wendischa w 1930 budynki jego przędzalni niszczały przez kolejne piętnaście lat, aż do chwili gdy zostały zakupione od miasta przez Fryderyka Moesa, który około roku 1845 wybudował tu nową fabrykę przędzalniczą. Jej działalność została jednak przerwana pożarem około 1863 roku.

3

Kolejnym właścicielem miejsca został Teodor Krusche, który prowadził tu produkcję przędz. W roku 1870 produkcja załamała się, a budynki strawił kolejny pożar.

W roku 1872 Krusche sprzedał posiadłość Edwardowi Lüngenowi. Lüngen wraz z Ferdynandem Koehlem wzniósł kolejne budynki i w 1876 roku odsprzedał je Ludwikowi Grohmanowi. Grohman kupił teren dla Karola Scheiblera, który ostatecznie w latach osiemdziesiątych dziewiętnastego wieku zmienił jego przeznaczenie, zakładając na okolicznych polach folwark. Folwark wraz z willą został przekazany w podarunku ślubnym córce Matyldzie i jej mężowi Edwardowi Herbstowi. W latach osiemdziesiątych XIX w. w miejscu dawnego młyna stanął istniejący do dzisiaj budynek zarządcy folwarku.

Ze znalezionych w 2004 roku, pod podłogą strychu, dokumentów wynika, że w latach międzywojennych w budynku mógł mieć tu swą siedzibę Generalny Pełnomocnik Spadku po ś.p. Annie Scheiblerowej.

Trudno dziś jeszcze powiedzieć, co działo się z posiadłością przez wszystkie lata po 1945 roku.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

W artykule wykorzystałam informację (o młynie) z tablicy znajdującej się przy budynku.

Przeczytaj także:

- Łódź jakiej nie znacie – Park Źródliska

- Centralne Muzeum Włókiennictwa w dawnej fabryce Ludwika Geyera  (Muzeum Miesiąca listopada 2016r.

- Planetarium w EC1 Wschód w Łodzi. Kolejna cegiełka w budowaniu turystycznej pozycji miasta

- Nowy dworzec Łódź Fabryczna

- Fotoplastikon w Muzeum Kinematografii w Łodzi, który „zagrał” w filmie „Vabank”

- Pasaż Róży w Łodzi wzbudza wiele kontrowersji. I dobrze

- „Stereofoniczna Dętka” na „poszarpanym placu” - tylko w Łodzi

- Łódź świętowała swoje 592 urodziny (Piotrkowska w obiektywie)

- Wystawa pamiątek po Arturze Rubinsteinie

- Teatr Muzyczny w Łodzi. Jeden z moich ulubionych teatrów

POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy