Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 
Utworzono: 23.03.2017r.

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w zamku z czasów „Hrabstwa Szydłowieckiego” Radziwiłłów. Szydłowiec, woj. mazowieckie

Zamek w Szydłowcu. Zamek w Szydłowcu.

Szydłowiec położony w południowej części woj. mazowieckiego to nieodkryte turystycznie miasto o trzech rynkach oraz cennych zabytkach, takich jak: wczesnorenesansowy zamek z Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, późnorenesansowy ratusz miejski, kościół farny z dziewiętnastowiecznymi organami o pięknym, bogatym brzmieniu (wykorzystywane np. podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej), pomnik Tadeusza Kościuszki z 1920r., cmentarz żydowski - kirkut oraz dwa zabytkowe pręgierze.  

3

Dał początek zamkowi

Krzysztof Szydłowiecki (1467-1532), rówieśnik króla Zygmunta I Starego i towarzysz jego zabaw z dzieciństwa, był de facto drugą osobą w Polsce. Jako kanclerz wielki koronny był cenionym w całej Europie politykiem.

Cesarz Maksymilian Habsburg nadał mu tytuły, zaś książę Albrecht Hohenzollern, dawny mistrz zakonu krzyżackiego traktował go jak brata. Krzysztof sprawował też władzę na wcześniej włączonych do Polski ziemiach mazowieckich - był starostą sochaczewskim i gostynińskim.

Mikołaj Szydłowiecki (1480-1532) z uwagi na zmysł do interesów pełnił funkcję podskarbiego wielkiego koronnego.

4

Bracia kontynuowali polityczną karierę ojca - Stanisława, którego król Kazimierz Jagiellończyk ustanowił w 1467 r. marszałkiem dworu i który w 1476 r. towarzyszył królowi podczas podpisywania aktu inkorporacji ziemi sochaczewskiej do Polski. To właśnie on wzniósł na sztucznie usypanej wyspie skromny gotycki zamek. W jedną z najpiękniejszych rezydencji renesansowych na ziemiach polskich przekształcił go jego syn Mikołaj. Dobudował najbardziej reprezentacyjne skrzydło wschodnie, z loggią widokową - zapewne najwcześniejszą tego typu konstrukcją na ziemiach polskich.

Szydłowieckich i Radziwiłłów

Szydłowiecki zamek to jedna z najpiękniejszych wczesnorenesansowych rezydencji magnackich w Polsce. Zbudowany jest na sztucznej wyspie w rozlewiskach rzeki Korzeniówki i otoczony fosą. Istniał już w 1427 roku jako kamienny dwór - siedziba Jakuba i Sławka Szydłowieckich.

Zamek w dzisiejszej postaci powstawał etapami. Najstarszą część, tzw. „dom zamkowy” - dzisiejsze skrzydło północne, wybudował w połowie XV wieku Stanisław Szydłowiecki. Następnie powstała wieża bramna, połączona murem kurtynowym z budynkiem mieszkalnym. Po śmierci Stanisława

Szydłowieckiego jego syn, Mikołaj Szydłowiecki, dobudował dzisiejsze reprezentacyjne skrzydło wschodnie. Skrzydło zachodnie, obok wieży bramnej, wybudowała prawdopodobnie córka kanclerza wielkiego koronnego Krzysztofa Szydłowieckiego, Elżbieta.

1

Poprzez małżeństwo Elżbiety z Mikołajem Krzysztofem Radziwiłłem „Czarnym” zamek przeszedł w ręce rodziny Radziwiłłów, książąt na Nieświeżu i Ołyce. Mieszkając stale w Nieświeżu, nie zaniedbywali swojej szydłowieckiej rezydencji, stale ją upiększając i rozbudowując. Współczesny wygląd zamku pochodzi właśnie z czasów „Hrabstwa Szydłowieckiego” Radziwiłłów.

Ostatnia właścicielka, Anna z Zamoyskich Sapieżyna w 1828 roku odsprzedała zamek wraz ze wszystkimi dobrami szydłowieckimi skarbowi Królestwa Polskiego. Zamek zamieszkany był do lat 40. XIX wieku. Podupadł, kiedy trafił w ręce rodziny Engemanów, użytkujących go jako część browaru. W czasie II wojny światowej Niemcy zamienili zamek w getto dla Żydów z okolic Szydłowca.

5

Zamek jest przykładem zastosowania piaskowca szydłowieckiego w budownictwie. Z piaskowca powstały nie tylko mury, ale również wiele elementów dekoru, jak schody, kolumny, filary, balustrady, portale i kominki. Na uwagę zasługuje kamienny portal z herbami Radziwiłłów na dziedzińcu zamkowym, nad wejściem do skrzydła wschodniego. Jest on przykładem zastosowania szydłowieckiego piaskowca w rzeźbie dekoracyjnej. Zamek był dwukrotnie poddany renowacji - po raz pierwszy w latach 60. XX wieku, i drugi - w latach 2010 - 2014.

Ludowe instrumenty muzyczne

W odrestaurowanym zamku mieści się m.in. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. Ekspozycja stała muzeum znajduje się w trzech komnatach I piętra skrzydła wschodniego zamku. W czwartej sali - Komnacie Rycerskiej, bezpośrednio sąsiadującej z komnatą wejściową (Sień Radziwiłłów), prezentowane są wystawy czasowe o tematyce m.in.: etnomuzykologicznej, historycznej, artystycznej i etnograficznej.

i1

Na stałej wystawie znalazły się przykłady instrumentów gromadzone w zbiorach muzeum od 1969 roku, stanowiące dorobek bogatej twórczości, która powstawała w domowych warsztatach, wytwórniach, jak i fabrykach różnych miast polskich.  Prezentowanych jest kilkaset instrumentów (od najprostszych do profesjonalnych). W swoich zbiorach muzeum ma ich kilka tysięcy. Na niektórych instrumentach można spróbować swoich możliwości twórczych, np. na burczybasie.   

i2

Zwiedzanie rozpoczyna się w Sieni Radziwiłłów. Tutaj znajdują się stanowiska z instrumentami „tworzącymi” składy kapel z najważniejszych polskich regionów etnograficznych, jak np. kapela z Podhala (troje skrzypiec i basy podhalańskie).

i4

Muzeum można zwiedzać bezpłatnie jeszcze przez kilka lat (w sumie było to 5 lat) dzięki rewitalizacji ze środków europejskich.

W artykule wykorzystałam teksty z tablic informacyjnych na zamku.

W pobliżu warto zwiedzić:

- Muzeum Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego w Chlewiskach

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

W pobliżu można zjeść w:

- Restauracji Manor House w Chlewiskach

Skąd:

POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy