Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 
Utworzono: 25.03.2017r.

Dwa minimuzea w bazylice Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą (Mazowsze). Odlew twarzy kardynała Hlonda

Bazylika Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą. Bazylika Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą.

Czerwińsk nad Wisłą to wieś położona w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim. Na przełomie czerwca i lipca 1410 roku miała tu miejsce słynna przeprawa wojsk pod dowództwem króla Władysława Jagiełły. Przeprawa mostem łyżwowym umożliwiła szybkie przerzucenie wojsk na prawy brzeg Wisły, połączenie wojsk polskich z nadciągającymi od strony Pułtuska siłami litewskimi, uzyskanie elementu zaskoczenia, a w konsekwencji zwycięstwa pod Grunwaldem. 500-metrowy most postawiono w 8 godzin z elementów spławionych Wisłą spod Kozienic. W około 48 godzin przeprawiono 18 tysięcy jazdy, 4 tysiące piechoty, około 30 dział i około 8 tysięcy wozów z zaopatrzeniem.

cz1

cz3

 

Historia Czerwińska przez stulecia nierozerwalnie jest związana z historią  klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich,  powstałego w XII w. W murach klasztoru są dwa niewielkie muzea: Misyjne i kardynała Augusta Hlonda. 

Muzeum Misyjne

Muzeum Misyjne mieści się w budynku klasztornym. Jego twórcą jest ks. Zbigniew Malinowski SDB. Powstało w roku 1976 z nagromadzonych pamiątek misyjnych przywożonych przez misjonarzy salezjańskich z całego świata. W roku 2015 nastąpiła rewitalizacja muzeum.

m1

m2

m3

m4

m7

m6

m9

Muzeum kardynała Augusta Hlonda

W sobotę 28 listopada 2015 roku podczas trwania „Dnia Jedności Rodziny Salezjańskiej”, nastąpiło uroczyste otwarcie jedynego w naszym kraju muzeum poświęconego pamięci kardynała Augusta Hlonda – salezjanina, który w latach 1926-1948 pełnił funkcję prymasa Polski.

m11

W muzealnych zbiorach znajdują się nie tylko rzeczy osobiste, ale także przedmioty, które były używane przez prymasa do pracy czy związane z posługą kapłańską. Wśród eksponatów znajdują się m.in. księgi mszalne, modlitewniki, relikwie, szaty liturgiczne, ornat żałobny z XIX w. Są również portrety z wizerunkiem prymasa, rodzinne zdjęcia oraz odlew twarzy wykonany zaraz po jego śmierci.

m14

m13

m12

W drodze pod Grunwald

Opactwo Kanoników Regularnych Laterańskich w Czerwińsku powstało w XII w. z fundacji biskupa płockiego Aleksandra z Malonne. W 1155 r. papież Hadrian IV bullą objął opiekę nad klasztorem.

Często bywali tu dostojnicy kościelni i władcy Polski. W 1361 r. do Czerwińska przybył król Kazimierz Wielki, zaś w lipcu 1410 r., udający się na wyprawę przeciwko Krzyżakom Władysław Jagiełło. W 1651 r. król Jan Kazimierz po bitwie pod Beresteczkiem złożył w Czerwińsku chorągwie zdobyte na Kozakach.

m15

W 1819 r. arcybiskup warszawski Franciszek Malczewski podjął decyzję o kasacie opactwa. Klasztor objęły norbertanki usunięte z Płocka. Następnie opiekę nad kościołem i klasztorem przejęli księża diecezjalni, a od 1923 r. księża salezjanie, którzy są gospodarzami obiektu do dzisiaj.

W latach 1903-1911 pod kierunkiem znanego architekta Stefana Szyllera przeprowadzono generalny remont kościoła, przywracając świątyni cechy romańskie. Kolejny remont, głównie klasztoru, wykonali księża salezjanie.

Zabytek romański

Bazylika w Czerwińsku, stanowiąca bardzo cenny zabytek architektury romańskiej na Mazowszu - wielokrotnie przebudowywana i wyposażana - nosi również ślady architektury gotyckiej, renesansowej, barokowej i współczesnej.

Kościół jest orientowany, zbudowany z ciosów granitowych i cegieł romańskich w formie trójnawowej bazyliki. Nawy boczne i prezbiterium zakończone były od strony wschodniej absydami, z których do dziś zachowały się tylko dwie, w XIII w. zburzono absydę południową i dobudowano zakrystię. Od strony zachodniej w fasadzie kościoła wybudowano dwie czworokątne wieże, posiadające na trzech górnych kondygnacjach romańskie podwójne okna, zwane biforiami.

k3

Nawę główną od naw bocznych oddzielają półkoliste arkady wsparte na kolumnach i filarach. Wnętrze świątyni, przekryte sklepieniem kolebkowym z lunetami, jest dobrze doświetlone przez romańskie okna umieszczone w ścianach naw bocznych i nawy głównej.

Pierwszej większej przebudowy świątyni dokonano na przełomie XV i XVI w. Wzniesiono wówczas kruchtę, dzwonnicę i mur wokół kościoła. W XVI w. drewniany strop zastąpiono sklepieniem kolebkowym. W XVII otynkowano wnętrze świątyni, zakrywając surowość romańskich ścian i kolumn oraz wymieniono dawne ołtarze na barokowe. Na początku XX w. pod kierunkiem architekta Stefana Szyllera przywrócono bazylice architekturę romańską.

k4

k5

 

Zabytki we wnętrzu

- Barokowy ołtarz główny (1630 r.) z figuralnymi rzeźbami Boga Ojca w otoczeniu proroków: Henocha i Eliasza - na cokole, oraz św. Augustyna i św. Mikołaja - w niszach. W górnej części ołtarza umieszczono XVII-wieczny wizerunek patronki kościoła Matki Bożej Zwiastowania.

- Obraz „Matka Boża Czerwińska” (1612 r.) namalowany przez Łukasza z Łowicza, uznany w 1648 r. przez biskupa płockiego i opata czerwińskiego Karola Ferdynanda Wazę jako cudowny, a w 1970 r. koronowany przez kard. Stefana Wyszyńskiego. Na zasuwie obrazu przedstawiono św. Jana Bosko i Maryję Wspomożycielkę Wiernych. 

- Barokowe tabernakulum wykonane według projektu Stefana Szyllera. k2

- Stalle (XVII i XVIII w.), na zapleckach których przedstawiono wizerunki świętych zakonu kanoników regularnych - w prezbiterium.

- Sześć obrazów (1684 r.) poświęconych Matce Bożej - nad stallami.

- Belka tęczowa, z gotycką figurą Chrystusa na krzyżu (XVII w.).

- Portal romański (1140-1160), prawdopodobnie wykonany we Włoszech w warsztacie Wiligelma z Modeny - w kruchcie.

- Freski romańskie (XIII w.) odkryte w 1951 r., przedstawiające sceny ze Starego i Nowego Testamentu

- w południowej nawie.

- Freski gotyckie z XV w.

- Ambona z bogatą dekoracją rzeźbiarską i zabytkowe organy.

- Barokowe XVIII - wieczne portrety: bp. Aleksandra z Melonne i Piotra Dunina - współfundatora opactwa czerwińskiego - pod chórem.

- Liczne epitafia i tablice memoriałowe.

W otoczeniu kościoła

- Klasztor w stylu gotyckim (XIV w.) z przebudową barokową i współczesną, w którym mieści się

Muzeum Misyjne księży salezjanów oraz izba pamięci kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski.

W dawnym refektarzu znajduje się obecnie kaplica z obrazem „Matka Boża Ostrobramska"

- Dom parafialny i plebania (dawny spichlerz z XVIII w.).

- Późnogotycka dzwonnica z 1457 r., tzw. brama opata Kuli.k7

- Figura Chrystusa dźwigającego krzyż - za dzwonnicą.

- Statua Niepokalanej Wspomożycielki, wotum za ocalenie kościoła podczas I wojny światowej o pomnik-głaz poświęcony obrońcom Ojczyzny - przed kościołem.

- Popiersie ks. Jana Bosko, założyciela salezjanów - po stronie północnej kościoła.

- Ogród nowicjatu z kwaterami z XVIII-XIX w. - na zapleczu zespołu kościelno-klasztornego.

Ważniejsze daty

XII w. - Budowa opactwa w Czerwińsku i sprowadzenie kanoników regularnych przez biskupa płockiego Aleksandra z Malonne.

1155 r. - Papież Hadrian IV objął opiekę nad opactwem.

1328 r. - Pożar kościoła.

1361 r. - Pobyt króla Kazimierza Wielkiego w opactwie czerwińskim.

1410 r. - Król Władysław Jagiełło dokonał tu przeglądu wojsk przed bitwą pod Grunwaldem.

1612 r. - Łukasz z Łowicza namalował obraz „Matka Boża Czerwińska”.

1648 r. - Kościół uznał obraz „Matka Boża z Dzieciątkiem” za cudowny.

1651 r. - Król Jan Kazimierz złożył tu chorągwie zdobyte na Kozakach w bitwie pod Beresteczkiem.

k8

1819 r. - Kasata opactwa kanoników regularnych i przejęcie klasztoru przez norbertanki z Płocka.

1902 r. - Objęcie opactwa przez księży diecezjalnych.

1903-1911 r. - Gruntowna restauracja świątyni pod kierunkiem Stefana Szyllera.

1923 r. - Gospodarzami opactwa zostali księża salezjanie.

1939 r. - Niemcy usunęli salezjanów z kościoła i klasztoru oraz urządzili w nim szkołę żandarmerii.

k9

1951 r. - Odkrycie malowideł z XIII w. przedstawiających sceny biblijne, dzieje apostolskie i żywoty świętych.

1968 r. - Papież Paweł VI nadał kościołowi w Czerwińsku tytuł bazyliki mniejszej.

1970 r. - Koronacja papieska obrazu „Matka Boża Czerwińska”.

2012 r. - 400-lecie kultu obrazu „Matka Boża Czerwińska”.

W artykule wykorzystałam teksty z tablic informacyjnych.

W pobliżu warto zobaczyć:

Muzeum Wisły w Wyszogrodzie

Zabytki Wyszogrodu

W pobliżu można zjeść w:

Gościńcu Legenda

Skąd:

POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy