Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 
Utworzono: 27.03.2017r.

Muzeum im. Oskara Kolberga w mieście o trzech rynkach. Przysucha (woj. mazowieckie)

Muzeum im. Oskara Kolberga - Przysucha. Muzeum im. Oskara Kolberga - Przysucha.

Przysucha to miasto w województwie mazowieckim, w powiecie przysuskim, 40 km na zachód od Radomia. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 12. W Przysusze urodził się Oskar Kolberg (etnograf, folklorysta i kompozytor).

Z autobiografii Oskara Kolberga [1871]:

„Urodziłem się w miasteczku Przysusze w r. 1815 [1814] na rynku polskim - bo są tam trzy rynki polski, żydowski i niemiecki (...) z ojca geometry przysięgłego i dozorującego fabrykami żelaz, w okolicy dzierżawionymi przez bankiera warszaw. Fraenkla. Pamiętam, żem miał mamkę Zuskę wieśniaczkę, która mi ciągle nad kołyską wyśpiewywała (a była jeszcze u nas w służbie w Warsz. r. 1822). W szkole przysuskiej nauczyłem się czytać i pisać. Ojciec powołany (przez Staszyca) na profesora miernictwa i geodezji w Uniwers. Warsz. przeniósł się do Warszawy z nami w roku 1819 (...).”

kolberg

Początki muzeum

W latach siedemdziesiątych XX w. w środowisku Przysuskiego Towarzystwa Kulturalnego rozpoczęto gromadzenie materiałów dotyczących Oskara Kolberga oraz eksponatów etnograficznych i historycznych z okolic Przysuchy. Zbiory prezentowano na wystawach w bibliotece i w zabytkowym lamusie dworskim (1974–1978). W roku 1979 kolekcję przeniesiono do Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, w Przysusze utworzono oddział muzealny.

Obecnie muzeum mieści się w Dworze Dembińskich, którego parterową część przeznaczono na siedzibę muzeum biograficznego Kolberga. Placówka została otwarta w 1990 r. z okazji jubileuszu 100 rocznicy śmierci Kolberga. Od 1992 r. muzeum jest oddziałem Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

1p

Siedziba muzeum

Dwór Dembińskich h. Nieczuja w Przysusze powstał w 2. połowie XIX wieku po rozbiórce osiemnastowiecznego dworu drewnianego - drogą przekształcenia na cele mieszkalne dworskiego budynku gospodarczego. Obecny kształt nadały mu rozbudowy w 2. połowie i w końcu XIX w. oraz przebudowa w latach 30. XX w. Po 1945 r. mieściły się tu urzędy miejskie i powiatowe oraz biblioteka, a w latach 1974-1983 wystawa poświęcona Kolbergowi i kulturze ludowej okolic Przysuchy. W latach 1988 - 1990 dwór poddano restauracji, z przeznaczeniem właśnie na muzeum.

Zbiory

Stała ekspozycja powstała w roku jubileuszu 100-lecia śmierci Kolberga. Prezentuje ona muzyka i kompozytora, jego związki z Przysuchą (miejscem urodzenia), środowiskiem warszawskim i krakowskim oraz dzieło życia - serię monografii regionalnych „Lud”, stanowiącą fundament polskiej folklorystyki i etnografii.

portret k

3p

4p

Aranżacja wnętrz muzeum stylizowana jest na gabinet-pracownię i salon uczonego humanisty z wyposażeniem typowym dla zamożnego dworu z 2. połowy XIX wieku.

Muzeum prezentuje również stałą ekspozycję na temat historii Przysuchy XVIII/XIX wieku. Zbiory do niej pozyskano z archiwów, bibliotek i muzeów oraz z zasobów rodziny Dembińskich przez trzy wieki związanej z Przysuchą.

2p

Popiersie wystawione w holu jest gipsową kopią rzeźby Tadeusza Błotnickiego (1858-1928) wykonanej w 1893 r. do nagrobka Oskara Kolberga na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

popiersie

Dawna właścicielka dworu

Urszula z Morsztynów Rawicz Dembińska (1746 — 1825). Starościna wolbromska i jodłowska, właścicielka Przysuchy, Rusinowa, Szczekocin i in. Córka Jana Tomasza Morsztyna, z Czarkowskich koło Starego Korczyna, kasztelana wiślickiego i Natalii z Szembeków, kasztelanki oświęcimskiej. Żona Franciszka Rawicz Dembińskiego. Kobieta niezwykle energiczna i przedsiębiorcza. Po śmierci męża samodzielnie zarządzała majątkiem.

d1

d2

 Kontynuowała zapoczątkowane przez teścia Jana Dembińskiego, znakomitego gospodarza, prace nad uprzemysłowieniem dóbr. W jej majątkach działały huty żelaza i szkła, kuźnie, szabelnie, drutarnia, rudarnia, papiernia, prochownie, fabryka świec, pierwsza na ziemiach polskich maszyna parowa. Ukończyła prace nad przebudową i wzniesieniem pałaców w Szczekocinach i Rusinowie według projektów Jana Ferdynanda Naxa.

kosciol

Ufundowała kościół w Przysusze, uposażyła kościoły w Sędziszowie i Wolbromiu oraz odrestaurowała kościół w Szczekocinach, w którym wystawiła w 1870 r. nagrobek rodziny Dembińskich (męża Franciszka, jego rodziców: Jana Dembińskiego, łowczego krakowskiego i Marianny z Krasickich oraz dziadków: kasztelana wojnickiego i Krystyny z Borków). Na nagrobku umieszczony został portret Urszuli Dembińskiej z 1800 r. Zmarła 7 stycznia 1825 r. przeżywszy 79 lat. Pochowana została w grobowcu rodzinnym w kościele parafialnym w Szczekocinach.

W artykule wykorzystałam teksty z tablic informacyjnych w muzeum.

W pobliżu warto zobaczyć:

Muzeum Wsi Radomskiej

Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji

- Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

- Muzeum Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego w Chlewiskach

W pobliżu można zjeść w:

- Pysznym Jadle

- Restauracji w Dworze Zbożenna koło Przysuchy

 

 

    ***********************************************************************************************************

muzeum miesiaca marzec 2017

 

Miło mi poinformować, że Muzeum im. Oskara Kolberga 

przyznałam (jak najbardziej subiektywne)

wyróżnienie:

Muzeum Miesiąca marca 2017 roku

 

za kultywowanie pamięci o niezwykłym człowieku, który zostawił niesamowite dzieło: serię wydawniczą (ok. 90. tomów) dotyczącą całej kultury ludowej na terenie dawnej przedrozbiorowej Rzeczypospolitej "Lud" (jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce)  

Skąd:

POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy