Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 
Utworzono: 15.04.2017r.

„Szklany Dom” Żeromskiego w Ciekotach (Świętokrzyskie)

Centrum Edukacyjne Szklany Dom - Dworek Stefana Żeromskiego  w Ciekotach. Centrum Edukacyjne Szklany Dom - Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach.

Ciekoty to wieś położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Masłów. Z okolicą związany był Stefan Żeromski. W położonych na terenie gminy Ciekotach, spędził najpiękniejsze lata swojego dzieciństwa. Tu bowiem w latach 1871 - 1883 w skromnym dworze administratora folwarku mieszkała rodzina Żeromskich. W miejscu, w którym stał dom rodzinny pisarza, powstało w 2010 r. Centrum Edukacyjne „Szklany Dom”- Dworek Stefana Żeromskiego, nawiązujące w nazwie do wizji „szklanych Domów”, którą Stefan Żeromski przedstawił w utworze „Przedwiośnie”. Centrum Edukacyjne Szklany Dom w Ciekotach jest placówką oświatowo-kulturalno-muzealną działającą w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

1c

Żeromski „sumienie narodu”

Stefan Żeromski ur. 14.10.1864 r. w Strawczynie koło Kielc, zm. 20.11.1925 r. w Warszawie. Polski prozaik, dramatopisarz, publicysta, nazwany sumieniem narodu. Pseudonimy: Maurycy Zych, Józef Katerla, Stefan Iksmoreż. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej herbu Jelita, dla której źródłem utrzymania były dzierżawy majątków ziemskich. Ojciec pisarza Wincenty Żeromski wspierał Polaków walczących w powstaniu styczniowym, co przyczyniło się do dalszego ubożenia rodziny. Kolejnymi po Strawczynie dzierżawami były Wola Kopcowa, Krajno, a od 1871 do 1883 Ciekoty. Właśnie Ciekoty i Dolinę Wilkowską nazwał najściślejszą ojczyzną, a Puszczę Jodłową lasem dzieciństwa i młodości. Tu wracał myślami przez całe życie. Świętokrzyskimi szlakami prowadził swoich literackich bohaterów, a obraz ciekockiego domu rodzinnego przetrwał na kartach Dzienników, Syzyfowych prac, Promienia, Ludzi bezdomnych, Popiołów, Urody życia i Przedwiośnia.

2c

Opis z Urody życia: „Dworek mały, bielony, nieforemny, złamany w sobie. Ściany jego śnieżne widniały pod nawisłym czarnym dachem. Dzikie wino obrastało ganek. W tyle dworu rosły cztery lipy prastare, z boku grusza olbrzymia rozpościerała nad dachem konary. Całe obejście było wygrodzone płotem pleciakiem z jodłowych spławin, co nadawało miejscu charakter porządku i czystości. Przed oknami i w tyle domu było mnóstwo kwiatów, nagietek, bratków, balsaminów, lewkonii. Wielkie krzaki klematisów na białych ścianach pięknie się odznaczały. Wygracowane ścieżki biegły w różnych kierunkach i prowadziły do furtek, w ogród na zboczu góry. W głębi ogrodu, na dole stał samotny wielki modrzew. (...)  Mieszkanie było małe, złożone z paru izb zupełnie prostych, wapnem bielonych. Dziwiły pod tą niską powałą wykwintne meble i sprzęty, które się tam znalazły”.

3c

Na przełomie 1873/1874 roku dziewięcioletni Stefan uczył się w szkole elementarnej w Psarach. W 1874 rozpoczął edukację w kieleckim Męskim Gimnazjum Rządowym, które ukończył w 1886 roku bez uzyskania matury. Rozpoczęte w tym samym roku studia w Instytucie Weterynarii w Warszawie musiał przerwać z powodów finansowych. Debiutował jako nowelista na łamach Tygodnika Powszechnego w 1889 roku. Najważniejsze utwory Stefana Żeromskiego to Syzyfowe prace, Ludzie bezdomni, Popioły, Uroda życia, Wierna rzeka, Puszcza Jodłowa.

4c

5c

Ciekoty i okolice

Gmina Masłów położona jest w centralnej części województwa  świętokrzyskiego, w sąsiedztwie Kielc. Atrakcyjna lokalizacja powoduje, że jest ona naturalnym zapleczem rekreacyjnym dla Kielc, ale także dla mieszkańców Warszawy, Łodzi i Śląska. Łącznie gmina posiada 600 miejsc noclegowych. Funkcjonują tu schroniska, pensjonaty i domy wczasowe. Okolica to dobre miejsce dla miłośników wędrówek pieszych i rowerowych. Łatwo dostępne dla  dzieci trasy w Górach Świętokrzyskich zachęcają do turystyki rodzinnej. Teren gminy przecina kilkadziesiąt kilometrów znakowanych szlaków turystycznych o różnym poziomie trudności.

Szlaki turystyczne gminy Masłów

1. Ciekoty - Św. Katarzyna

Charakterystyka trasy:

Szlak łączy dwie najbardziej związane ze Stefanem Żeromskim miejscowości w okolicy Ciekoty i Św. Katarzynę. Przebiega w całości powiatową drogą asfaltową. Po drodze wspaniałe widoki na Kraiński Grzbiet oraz Łysicę. Trasa ta należy do bardzo ruchliwych, dlatego należy zachować szczególną ostrożność zwłaszcza przy poruszaniu się w kolumnie rowerzystów. Dla osób ceniących rekreację polecane jest zboczenie z głównego traktu i jazdę do malowniczo położonego zbiornika rekreacyjnego w Wilkowie.

Przebieg:

Ciekoty „Żeromszczyzna” - droga asfaltowa - Izba Dobrego Smaku (bez znaków) - droga asfaltowa Kielce - Św. Katarzyna -Wilków - zalew w Wilkowie (bez znaków) - droga asfaltowa Kielce - Św. Katarzyna - Św. Katarzyna.

Miejsca na szlaku związane z pisarzem:

W położonych na terenie gminy Ciekotach, spędził najpiękniejsze lata swojego dzieciństwa. Tu w latach 1871 - 1883 w skromnym dworze administratora folwarku mieszkała rodzina Żeromskich. W miejscu, w którym stał dom rodzinny pisarza, powstało w 2010 r. Centrum Edukacyjne „Szklany Dom” - Dworek Stefana Żeromskiego, nawiązujące w nazwie do wizji „szklanych domów", które Stefan Żeromski przedstawił w utworze „Przedwiośnie”.

Dolina Wilkowska to miejsce nazwane przez pisarza: „najściślejsza moja ojczyzna”. Wilków, sąsiadujący z Ciekotami (dwie wiorsty to polna droga z Ciekot do Wilkowa - pisał Żeromski w „Puszczy Jodłowej”), zamieszkiwali w II połowie XIX w. państwo Karpińscy. Z Ignacym Karpińskim młody Stefan Żeromski chodził na polowania, łowił ryby, jeździł na jarmarki do Bodzentyna.

W Świętej Katarzynie zachowało się wiele pamiątek związanych z pisarzem. Na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, obok źródełka św. Franciszka pomnik pisarza z 1954 r. dłuta Stanisława Sikory; na skraju lasu, obok klasztoru sióstr Bernardynek, kapliczka z podpisem Żeromskiego i jego kolegi Janka Strożeckiego; przy szosie prowadzącej do Górna obelisk z napisem:

„PUSZCZA JEST NICZYJA, NIE MOJA ANI TWOJA, ANI NASZA, JENO BOŻA, ŚWIĘTA”.

2. Kielce – Św. Katarzyna

Charakterystyka trasy:

Szlak prowadzi na dłuższym odcinku wzdłuż drogi asfaltowej Kielce - Św. Katarzyna w związku z tym należy zachować szczególną ostrożność. Niedogodności te rekompensują wspaniałe widoki na Góry Świętokrzyskie i malowniczy przejazd przełomem rzeki Lubrzanki. Z ciekawszych obiektów zlokalizowanych wzdłuż szlaku zaliczyć można m.in. zalew w Cedzynie, który jest największym sztucznym akwenem w okolicy oraz miejsce domowe Stefana Żeromskiego – Ciekoty.

Przebieg:

Ciekoty „Żeromszczyzna” - Mąchocice Kapitulne - Wola Kopcowa.

Miejsca na szlaku warte odwiedzenia:

W Ciekotach, spędził najpiękniejsze lata swojego dzieciństwa Stefan Żeromski. Tu w latach 1871 - 1883 w skromnym dworze administratora folwarku mieszkała rodzina Żeromskich. W miejscu, w którym stał dom rodzinny pisarza, powstało w 2010 r. Centrum Edukacyjne „Szklany Dom” - Dworek Stefana Żeromskiego, nawiązujące w nazwie do wizji „szklanych domów", które Stefan Żeromski przedstawił w utworze „Przedwiośnie”.

3. Wokół Pasma Masłowskiego

Charakterystyka trasy:

Szlak przeznaczony jest dla miłośników jazdy terenowej. Poprowadzony wokół Pasma Masłowskiego oferuje niezapomniane widoki na Kielce i okoliczne pasma górskie. Przebiega zarówno drogami polnymi, jak i asfaltowymi głównie w terenie niezalesionym. Największą atrakcją szlaku oprócz walorów widokowych jest wychodnia piaskowców kwarcytowych zwana „Diabelskim Kamieniem”.

Przebieg:

Ciekoty „Żeromszczyzna"— Mąchocice Scholasteria — Masłów Oboźna Droga — wieś Klonówka — polna droga — Góra Klonówka (bez znaków) — polna droga — Diabelski Kamień (bez znaków) — Góra Dąbrówka — Ameliówka — przełom Lubrzanki — Ciekoty.

Miejsca na szlaku warte odwiedzenia:

W Ciekotach, spędził najpiękniejsze lata swojego dzieciństwa Stefan Żeromski. Tu w latach 1871 - 1883 w skromnym dworze administratora folwarku mieszkała rodzina Żeromskich. W miejscu, w którym stał dom rodzinny pisarza, powstało w 2010 r. Centrum Edukacyjne „Szklany Dom” - Dworek Stefana Żeromskiego, nawiązujące w nazwie do wizji „szklanych domów", które Stefan Żeromski przedstawił w utworze „Przedwiośnie”.

Pomnik przyrody „Diabelski Kamień” to potężny, wyraźnie wyróżniający się monolit zbudowany z kwarcytowego piaskowca z okresu kambru o wymiarach: wysokość — 5 m, długość — 10 m, szerokość — 8 m. Stanowi zakończenie grzbietu skalnego Klonówki, który, poza „Diabelskim Kamieniem”, nie jest specjalnie eksponowany. Ludowe opowieści grozy wiązały ten kamień z dywersyjną działalnością sił nieczystych i próbą wykorzystania go do zniszczenia budowanego kościoła na Świętym Krzyżu.

Góra Klonówka to jedno z ulubionych miejsc miłośników lotów na paralotniach. W okolicach wzniesienia występują doskonałe warunki do uprawiania podniebnej rekreacji. Szczyt Klonówki wieńczy platforma widokowa, z której roztaczają się wspaniałe widoki na Telegraf, Pasmo Brzechowskie, Pasmo Orłowińskie, Łysogóry i Pasmo Klonowskie.

W Mąchocicach - Scholasterii znajduje się Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego otwarta 1 września 1987 r.

6c

 

8c

7c

9c

10c

 

W artykule wykorzystałam teksty z tablic informacyjnych.

Skąd:

POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy