Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 
Utworzono: 12.05.2017r.

Ośrodek Chopinowski w Szafarni. Chleb szafarski

Ośrodek Chopinowski  - Szafarnia. Ośrodek Chopinowski - Szafarnia.

Szafarnia to wieś położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie golubsko-dobrzyńskim, w gminie Radomin. W Szafarni znajduje się Ośrodek Chopinowski, działający w obecnym kształcie od 2004 roku, a powstały dla upamiętnienia pobytu tutaj młodego Fryderyka Chopina w 1824 i 1825 r. Obecny murowany pałacyk pochodzi z 2 poł. XIX w. Budynek otoczony jest parkiem o powierzchni 3,6 ha, z sześcioma pomnikami przyrody (m.in. „Lipa Chopina", 4 „Dęby Dziewanowskich” i grusza). Najprawdopodobniej w czasie pobytu Chopina w Szafarni w latach 1824-1825 istniała już, zachowana do dzisiaj skromna oficyna znajdująca się po pn. - wsch. stronie parku.

1s

Ośrodek prowadzi działalność koncertową i wystawienniczą, jest znanym miejscem na muzycznej mapie kraju. Instytucja słynie przede wszystkim z troski o młode talenty, które w Szafarni zdobywają często pierwsze międzynarodowe doświadczenie i życiową szansę na spotkanie z najlepszymi na świecie pianistami i mistrzami.

2s

 

I właśnie w najbliższym czasie, w dniach 17-25 maja będzie miała tu miejsce 25. jubileuszowa edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży.

Historia Ośrodka Chopinowskiego sięga roku 1949. Jego działalność została zainaugurowana 25 września „Festiwalem Chopinowskim” połączonym z wystawą zaprojektowaną przez Mieczysława Tomaszewskiego.

3s

4s

5s

6s

7s

Później były liczne przekształcenia i przerwy w działalności ośrodka (np. przerwa spowodowana strajkiem (w latach 2002 – 2003 rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w związku z likwidacją placówki edukacyjnej, która dotychczas mieściła się na piętrze pałacu). W lutym 2004 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę o współprowadzeniu od 1 września 2004 roku wraz z Gminą Radomin nowego Ośrodka Chopinowskiego. Instytucja ta przejęła wszystkie pomieszczenia po zlikwidowanej szkole podstawowej.

Obecnie w pałacyku znajdują są: biblioteka chopinowska, sala konferencyjna, sala muzealna oraz sala koncertowa.

8s

Wakacje Fryderyka

Młody Fryderyk Chopin przebywał w Toruniu i na ziemi dobrzyńskiej spędzając wakacje u przyjaciół w Szafarni w 1824 i 1825 r. Stąd wyruszał do okolicznych miejscowości, gdzie po raz pierwszy zetknął się z muzyką, tradycjami i obrzędami polskiej wsi. Na pierwsze wakacje poza Warszawę i Żelazową Wolę zaprosił Fryderyka Chopina Juliusz Ignacy Dziewanowski i jego syn Dominik. Chłopiec poznawał tu tradycje i obrzędy polskiej wsi, skomponował też pierwsze mazurki i redagował oryginalną gazetę pod tytułem „Kuryer Szafarski”, która pełniła rolę listu do rodziców.

9s

Chleb szafarski

Chopin kulinarnie zachwycony był lokalnym chlebem. W liście do rodziców z 10 sierpnia 1824 roku tak napisał:

„Najukochańsi  Rodzice.

Jestem zdrów z łaski Pana Boga i najprzyjemniej zawsze czas mi schodzi. Nie czytam, nie piszę, ale gram, rysuję, biegam, używam świeżego powietrza, już jadąc w pojeździe na spacer, już też na siwym particie du verbe connaitre taj jak właśnie wczoraj pola objeżdżając. Jem z nadzwyczajnym apetytem, a nic mi nie potrzeba do zupełnego zadowolenia  chudego brzucha, który już tyć zaczyna, jak tylko na pozwolenia (!) i wolności jedzenia chleba wiejskiego. Gerardot (lekarz Chopina – przyp. aut.) wprawdzie nie pozwolił mi jeść chleba żytniego, lecz to się ściągało tylko do chleba warszawskiego, nie zaś do wiejskiego. Nie pozwolił mi go jeść, bo kwaśny, a szafarski bez najmniejszego kwasu. Ten czarny, a ten biały. Tamten z grubej mąki, a ten z pięknej, na koniec ten by lepiej Gerardemu smakował niż tamten, i żeby go mógł skosztować, pewnie by mi go jeść pozwolił, bo zwyczajem doktorskim jest pozwalać pacjentom to, co sami lubią.

Lecz nie dość na tym; Warszawa miasto, a Szafarnia wieś. Tam dla wszystkich bułki, a tu prawie tylko dla mnie jednego. Jakże więc można, żeby mi Mama pozwolenia nie dała? Czyliż nie dosyć jasno wystawiłem, że mogę jeść chleb wiejski? Żeby tylko Gerardot był w warszawie, zaraz bym prosił Pani Dziewanowski (!) o bochenek chleba i przez pocztę w pudełeczku przesłał, a za pierwszym ugryzieniem kromeczki Gerardot dałby pozwolenie.”

W pobliżu warto zobaczyć:

- Regionalną Izbę Pamięci Marii Dąbrowskiej w Płonnem

- Górę Modrzewiową w leśnictwie Płonne

W pobliżu można zjeść w:

- Restauracji Starówka w Brodnicy

Przeczytaj także:

-  Na sportowo tam, gdzie odpoczywał Fryderyk Chopin

10s

11s

12s

13s

14s

15s

16s

17s

 

W artykule wykorzystałam teksty z tablicy informacyjnej, opracowania: Tradycja ludowa, sztuka przyrządzania posiłków (Golub-Dobrzyń 2012r.) oraz ze strony internetowej ośrodka.

Skąd:

POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy