Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 

6382

Numer wpisu: 6382

Data wpisu: 2016-04-25

Data wydania wyroku: 2015-11-13

Sygnatura akt: VI ACa 1650/14

Nazwa i siedziba sądu: Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny

Oznaczenie powoda: Stowarzyszenie "Nostra Scutum" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego: Logos Travel Marek Śliwka spółka jawna w Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone: "Nie stanowi nienależnego wykonania umowy zmiana kolejności w programie imprezy"

Uwagi: Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem o sygn. akt XVII AmC 13269/12 z dnia 29 sierpnia 2014 r. oddala powództwo o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone.

Branża: Turystyka

Więcej w tej kategorii « 5998

POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy