Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 
REJESTR KLAUZUL

REJESTR KLAUZUL

XVII AmC 5755/12

GTI Travel Poland Sp. z o.o. w Warszawie

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub utraty w inny sposób przez Klienta dokumentów potwierdzających i umożliwiających udział w imprezie, Organizator za wystawienie duplikatu wyżej wymienionych dokumentów, pobierze od Klienta opłatę dodatkową w wysokości 50 zł za jeden dokument

 


XVII AmC 7580/12

PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW DUŃCZYK TOMASZ POLESIŃSKI w Lublinie

Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę busa usunięty z pojazdu

 


XVII AmC 5629/11

Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi

Zatem o ile uczestnik nie zgłosi się punktualnie na miejsce zbiórki, najprawdopodobniej nie zostanie zabrany na imprezę i nie będą dokonywane żadne zwroty z tytułu niewykorzystania zakupionych świadczeń

 

 


XVII AmC 5627/11

Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi

W przypadku, gdy zakwaterowanie nastąpi w pierwszym dniu imprezy przed godziną 14:00 lub wykwaterowanie nastąpi w ostatnim dniu imprezy po godzinie 10:00, to może wystąpić konieczność uiszczenia (u rezydenta lub bezpośrednio w hotelowej recepcji) dopłaty do kolejnej doby hotelowej

 


XVII AmC 4658/12

Nowa Itaka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu

Kapitan samolotu/kierowca autokaru/pilot imprezy mają prawo oddalić osoby chore, (...), niestosownie zachowujące się wobec innych pasażerów. W takim przypadku, biuro podróży nie zwraca ceny niewykorzystanych punktów programu imprezy, wycieczek na miejscu i imprez w miejscu docelowym


XVII AmC 5549/12

Małgorzata Ratuszna - EUROLANSER

Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów wynikające z niezależnych od niego okoliczności (np. utrudnienia w ruchu drogowym, kontrole celne, warunki pogodowe.


VI ACa 1519/12

Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi

Koniecznie należy powiadomić telefonicznie recepcję obiektu, jeżeli przyjazd Państwa może być opóźniony, to znaczy odbędzie się po godzinie 18.00 - w przeciwnym razie Państwa miejsce może zostać sprzedane

 

 


XVII AmC 5348/11

Stanisław Przytuła

4.4 Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie realizacji imprezy, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne jej przeprowadzenie, uporczywie narusza ustalony porządek lub uniemożliwia innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń.Wszelkie wynikłe z tego powodu koszty ponosi uczestnik lub jego ustawowy opiekun - z tego tytułu nie przysługuje Uczestnikowi jakiekolwiek odszkodowanie

 


XVII AmC 5315/12

Biuro Podróży "ANTEA" Szprengier Hubert z siedzibą w Zamościu

Uczestnik może domagać się rekompensaty jedynie w odpowiednim stosunku i proporcji do tego, jakie warunki były zagwarantowane przy ustaleniu całej wartości imprezy, a nie zostały zrealizowane


XVII AmC 5430/12

Radex Sp. z o.o. w Olsztynie

Firma Radex nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wyjazdu lub przyjazdu powstałe z przyczyn niezależnych od przewoźnika, w szczególności takich jak: - wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie, - wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne, - zastosowanie się do żądań policji, - śmierć lub wypadek na drodze, - akty wandalizmu i terroru, - zamknięcie drogi, objazdy, - wyjątkowe natężenie ruchu, - inne okoliczności niezależne od przewoźnika


XVII AmC 7564/12

Międzynarodowy Transport Osób i Rzeczy Krzysztof Rafalski

Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż

 


XVII AmC 7569/12

Międzynarodowy Transport Osób i Rzeczy Krzysztof Rafalski

W przypadku utraty bagażu z winy przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 1000,00 pln lub równowartości tej kwoty w EURO.


XVII AmC 7567/12

Międzynarodowy Transport Osób i Rzeczy Krzysztof Rafalski

Bilet może być zwrócony w punkcie sprzedaży pod warunkiem, że blankiet biletu nie jest uszkodzony i dołączono do niego paragon z kasy fiskalnej (jeżeli sprzedaży dokonano przy jej użyciu)

 


XVII AmC 7563/12

Międzynarodowy Transport Osób i Rzeczy Krzysztof Rafalski

Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.


XVII AmC 5490/12

Małgorzata Ratuszna

Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień przewidzialnych w punkcie 9 nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania


POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy