Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 
Utworzono: 10.12.2014r.

Rosja. Jezioro Aushkul - Republika Baszkirii, obszar Uchalinsky

Jezioro Aushkul - Republika Baszkirii, obszar Uchalinsky Jezioro Aushkul - Republika Baszkirii, obszar Uchalinsky Autor: Źródło: http://www.kudatotam.ru/pages/2979-rossiya---respublika-bashkortostan--uchalinskiy-rayon--ozero-aushkul-.html

Jezioro Aushkul piękne i tajemnicze. Woda jest czysta kolor niebiesko-zielony. Brzeg usiana jest czerwony, zielony, biały, czarny, żółty kamyki. W połączeniu z niezwykłym kolorem wody tworzy wspaniałe wrażenie. W pobliżu jeziora wznosi się Góra Aushtau bogaty słynny jaspis.

Rozwój aushkulskoy Jasper rozpoczęła się w XVII wieku. W XVIII wieku był wykorzystywany jako surowiec w produkcji wazony i misy na dworze cesarskim. Hermitage wielkie schody ozdobione dwoma wazony aushkulskoy jaspisu, pozostałe dwa są w Sali Rubins. Aushkul Mountain słynie nie tylko z jasnożółtego jaspisu. I uzdrowienie woda źródlana St. Aulia. Na szczycie wzgórza znajdują się trzy groby wyłożone kamieniami. Na jednym z nich płyty granitowe z napisem w starożytnym języku arabskim: ". Ta wiara kaznodziei - Szejk Muhammed Mignan Alusi - 1258, podczas trwania Berke Khan - państwa Berke Khan" Piecyk przywiezione z beshkek w 1905 roku i jest zastąpienie istniejących wcześniej. W pobliżu znajdują się groby świętych Laniocera i sofami. To był klasyczny islamskiego triady Sheikh - nauczyciel, Aulia - saint sofa - błogosławiony. Ta góra jest znana nawet w Mekka, Arabia Saudyjska. Źródło Aulia ma tylko raz w roku, w czasie roztopów wiosennych tylko około 20 dniach. Woda źródlana stapia śnieg, normalizuje przemianę materii, zwiększa sprawność fizyczną i psychiczną, wzmacnia system odpornościowy i spowalnia proces starzenia się. Przez wiele wieków źródłem wiosną, tysiące ludzi przychodzi, aby zaopatrzyć się na wody lecznicze.

 

 

Россия, республика Башкортостан, Учалинский район, озеро Аушкуль


Озеро Аушкуль прекрасно и загадочно. Вода в нем прозрачная голубовато-зеленого цвета. Берег усеян красными, зелеными, белыми, черными, желтыми камушками. В сочетании с необычным цветом воды это создает сказочное впечатление. Рядом с озером возвышается гора Ауштау богатая знаменитой яшмой.

Разработка аушкульской яшмы началась еще в XVII веке. В XVIII веке она использовалась уже в качестве сырья для изготовления ваз и чаш для Императорского двора. Парадную лестницу Эрмитажа украшают две вазы из аушкульской яшмы, две других находятся в зале Рубинса. Гора Аушкуль знаменита не только своей палевой яшмой. А еще целебной водой родника святого Аулия. На вершине горы находятся три могилы, обложенные камнями. На одной из них установлена гранитная плита с надписью на древнем арабском языке: «Это проповедник веры – Шейх Мухаммет Мигнан Алуса – 1258 г. во времена Берке-хана – государство Берке-хана». Плита привезена из Бешкека в 1905 году и установлена взамен ранее существовавшей. Рядом расположены могилы святых Аулии и Диваны. Так сложилась классическая исламская триада: Шейх – учитель, Аулия – святой, Дивана – благословенный. Гора эта известна даже в Мекке Саудовской Аравии.Источник Аулия бьет только один раз в году, весной во время таяния снега всего около 20 дней. Вода родника является талой снеговой, она нормализует обмен веществ, повышает физическую и умственную работоспособность, укрепляет иммунитет и замедляет процесс старения. Вот уже много веков весной к источнику приходят тысячи людей, чтобы запастись целебной водой.

Wiadomość prasowa - więcej zdjęć: http://www.kudatotam.ru/pages/2979-rossiya---respublika-bashkortostan--uchalinskiy-rayon--ozero-aushkul-.html

 

 

 

Skąd:

POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy