Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 
Utworzono: 27.12.2014r.

Największy park narodowy w Rosji - Yugyd Wyspy (Komi)

 Park Narodowy „Jugyd wa” Park Narodowy „Jugyd wa” Autor: Źródło: http://www.kudatotam.ru/pages/3102-krupneyshiy-natsionalnyiy-park-rossii---yugyid-va-komi.html

Na szczęście są jeszcze miejsca, w Rosji, gdzie ludzka stopa trod, choć, ale nic nie bieżnika znacznie. Znamiennym przykładem - Republika Komi, pełne piękna, czego nie znajdziesz nigdzie indziej.

Yugyd Wyspa - największy park narodowy w Rosji, założona w 1994 roku. Yugyd va oznacza "wodę lekką". Tam naprawdę jest bardzo czysta woda i przyroda w ogóle.

To jest bardzo popularny wśród turystów rafting. Miejsce jest dziki, natura - niepokonany. Przez długi czas nie było praktycznie żadnych osiedli. Czy to staroobrzędowców czasami ukrywał przed światem zewnętrznym. Fani stopy opanowali te wody w czasach sowieckich. W dzielnicy partii wody: i gładka, a burzliwe, z gzymsy, kaskady i wodospady. Na przykład, rzeka Kozhim - szybkie i szorstki, z kaskady i Shchugor - szybkich, ale bezpieczne. Ale dużo zakrętów. Każda rzeka jej charakter.

Od krajobraz zdominowany jest przez łąki tundra alpejskich. Zwierzęta - według tys. Ale polowanie jest zabronione.

Przed zejść do odwiedzenia, trzeba zawiadomić administrację parku. Następnie trzeba zapłacić za przejazd i pozostawić ratownicy trasę. Nie bój się, to nie jest tak niebezpieczne, ale to się zdarza. Nie zapomnij, że dzikie miejsce w rzeczywistości. I przypadkiem nikt nie jest odporny.

Aby dostać się do parku może być z 3 miejsc. Wuktył z miasta można dojść do południowej części parku. Są to przede wszystkim tajga i lasów. Od Pechora dostać się do centralnej części parku. Jest praktycznie taka sama. Ale jeśli chcesz się na północ, najlepiej jest zadzwonić z Inta. Na północy rozpocznie wycieczki górskie, gdzie można oglądać i jeziora, i narodów górskich.

 

Tłumaczenie: Tłumacz Google - https://translate.google.pl/

Uwagi: http://www.quickiwiki.com/pl/Park_Narodowy_Jugyd_wa

К счастью, есть ещё места в России, где нога человека хоть и ступала, но ничего изрядно не потоптала. Яркий тому пример - республика Коми, полная таких красот, каких вы не найдёте больше нигде.
Югыд ва - самый большой национальный парк России, созданный в 1994-м году. Югыд ва означает "светлая вода". Здесь и правда очень чистая вода и природа в целом.
Очень популярен среди туристов сплав по реке. Места здесь дикие, природа - непобеждённая. С давних пор здесь практически не было поселений. Разве что, старообрядцы иногда прятались от внешнего мира. Фанаты сплавов освоили эти воды ещё в советские времена. В округе очень много водоёмов: и плавных, и бурных, с уступами, порогами и водопадами. К примеру, река Кожим - быстрая и бурная, с порогами, а Щугор - стремительная, но безопасная. Зато много поворотов. У каждой реки свой характер.
Из ландшафтов преобладает тундра альпийские луга. Животных - видимо-невидимо. Но охота запрещена.
Прежде чем нагрянуть в гости, нужно известить администрацию парка. Затем нужно будет оплатить за проход и оставить спасателям точный план маршрута. Не бойтесь, тут не так уж опасно, но всякое ведь бывает. Не забывайте, что места дикие, по сути. А от несчастных случаев не застрахован никто.
Попасть в парк можно из 3-х мест. Из города Вуктыл вы попадёте на юг парка. Здесь в основном тайга и лесотундра. Из Печоры попадёте в центральную часть парка. Здесь, практически, то же самое. А вот если хотите на север, то лучше заехать из Инты. На севере начинаются горные маршруты, где можно посмотреть и озёра, и гору Народную.

Wiadomość prasowa - więcej zdjęć: http://www.kudatotam.ru/pages/3102-krupneyshiy-natsionalnyiy-park-rossii---yugyid-va-komi.html

Skąd:

POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy