Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 
Utworzono: 06.02.2015r.

Kostomarovskaya Spasski Klasztor

Kostomarovskaya Spasski Klasztor. Kostomarovskaya Spasski Klasztor. Autor: Źródło: www.kudatotam.ru

Kostomarovskaya Spasski klasztor - jeden z najstarszych rosyjskich klasztorów założony przed oficjalnym przyjęciem chrześcijaństwa w Rosji. 

Nie jest ikona Valaam Matki Bożej. Prawosławnych pielgrzymów, którzy odwiedzili okolice Jerozolimy, są podobieństwa tych świętych miejsc z fantazyjne wyjść kredowych osadów w pobliżu wsi dzielnicy Woroneż Kostomarovo Podgorensky oblasti. Ne przypadek, że jeden z ascetów Kostomarovskaya klasztorze Ojciec Andrew zwanych go Nowa Jerozolima, choć prawdopodobnie i zainwestował w tych słowach jest nie tyle geograficzne w sensie duchowym. Historia Kostomarovskaya jaskinia klasztor ma swoje korzenie w odległej przeszłości, który wpływa na nas głębokie feat fizyczne i duchowe prawosławnego podvizhnikov. Esche pod koniec XIX - początku XX stulecia archeologiem amatorem DMStrukow postawiono hipotezę o jaskiniach urządzeń w regionie Don w początkowej wne, pierwszych chrześcijan, inspirowane przez głoszenie Apostoła Andrzeja. Ostatnie badania pokazują, że narodziny miały miejsce w Don pescherostroitelstva najnowsze VIII-X wieku w obrazoburczy herezji w Bizancjum. Pochodzący tyle wcześnie, Don pescherostroitelstvo przeżył nie jeden vek.Posledny najbardziej gwałtowny wzrost jaskinie urządzeń stanowi w XIX wieku, kiedy to jaskinie powstały proste wierzących głównie z klasy chłopskiej, na wzór starożytnych ojców feat. Na początku XX wieku rozpoczyna budowę świątyni jaskini w imię świętego Serafina z Sarowa (prawdopodobnie w roku jego kanonizacji - w 1903 roku), ale po rewolucji 1917 został zatrzymany. szczególną czcią pielgrzymów, którzy przybędą już dziś Spasski świątynię cieszy ikonę Bogurodzicy "korzystne niebo ".To jest napisane w żelazo (rozmiar wysokości człowieka) w" Vasnetsov "stile.Dlya świątyń jaskiniowych ikon napisał go na żelazo, jak drzewa w mokrych warunkach szybko przychodzi do negodnost.Na ikonę Matki Boskiej Zbawiciela świątyni widać z otworem strzały: na theomachists ikon strzał, mające na twarzach Boga. Ale żadna twarz przedstawiona na ikonie nie boli, że wszystkie sześć kul leżał ryadom.Eta ikona Bogurodzicy została przeniesiona do rektora Ochrony hramagoroda Pawłowsk księdza Bazylego Zemlyanskaya prezent odradzająca klasztornego Kostomarovskaya.

Tłumaczenie: Google

Tekst oryginalny:

Костомаровский Спасский женский монастырь

Костомаровский Спасский женский монастырь – один из древнейших русских монастырей, основанный еще до официального принятия христианства на Руси.

Здесь  находится икона Валаамской Божьей Матери.  Православные паломники, побывавшие в окрестностях Иерусалима, находят сходство этих святых мест с причудливыми выходами меловых отложений у села

Костомарово Подгоренского района Воронежской области.Не случайно один из подвижников Костомаровской обители отец Андрей называл ее Новым Иерусалимом,

хотя, вероятно, вкладывал в эти слова не столько географический, сколько духовный смысл.

История Костомаровского пещерного монастыря уходит корнями в далекое прошлое, поражающее нас глубиной телесного и духовного подвига православных

подвижников.Еще в конце XIX – начале XX веков археологом-любителем Д.М. Струковым была выдвинута гипотеза об устройстве пещер в Донском регионе в начальные века нашей эры первыми христианами, вдохновленными проповедью апостола Андрея Первозванного. Последние исследования показывают, что зарождение пещеростроительства на Дону происходило не позднее VIII–Х веков во время иконоборческой ереси в Византии.

Зародившись достаточно рано, донское пещеростроительство пережило не один век.Последний наиболее массовый всплеск устройства пещер приходится на XIX столетие, когда пещеры строились простыми верующими, в основном из крестьянского сословия,в подражание подвигу древних отцов. В начале XX века начинается строительство пещерного храма во имя преподобного Серафима Саровского (предположительно в год его канонизации – в 1903 году),но после революции 1917 года оно было остановлено.

Особым почитанием паломников, приходящих сегодня в Спасский храм, пользуется икона Пресвятой Богородицы «Благодатное Небо».Она написана на железе (размером в человеческий рост) в «васнецовском» стиле.Для пещерных храмов иконы писали именно на железе, так как дерево в условиях повышенной влажности быстро приходило в негодность.На иконе Пресвятой Богородицы из Спасского храма видны отверстия от выстрелов: по иконе стреляли богоборцы, целясь в Божественные лики. Но ни один лик,изображенный на иконе, не пострадал: все шесть пуль легли рядом.Эта икона Пресвятой Богородицы была передана настоятелем Покровского храмагорода Павловска отцом Василием Землянским в дар возродившейся Костомаровской обители.

Wiadomość prasowa – więcej zdjęć: http://www.kudatotam.ru/pages/3391-kostomarovskiy-spasskiy-jenskiy-monastyir-.html

Przydatne:  https://ru.wikipedia.org/

Skąd:

POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy