Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 
Utworzono: 27.08.2017r.

VII Grójecka Dycha pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

VII Grójecka Dycha. VII Grójecka Dycha. Autor: Plakat organizatora.

Grójecki Ośrodek Sportu "Mazowsze", Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „BIEDRONKI” oraz Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM zapraszają  01.10.2017 r. na bieg Grójecka Dycha.

Celelem biegu jest propagowanie zdrowego trybu życia, popularyzacja biegania, jazdy szybkiej na wrotkach i nordic walking, integracja środowiskowa, wyłonienie najlepszych zawodników wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych kategoriach wiekowych, kształtowanie pozytywnych postaw i charakteru poprzez współzawodnictwo sportowe.

Termin i miejsce 

Bieg odbędzie się 01.10.2017 r. (Niedziela) • biegi dziecięce odbędą się w godzinach 9.30 – 11:30 • start biegu głównego -  godzina: rolkarze, nordic walking 12:00, biegacze 13:00.

Biuro zawodów będzie się znajdować na terenie Hali Sportowej Spartakus, ul. Sportowa 16. W dniu imprezy otwarte w godzinach 8.00-16.00, w sobotę 30.09.2017 otwarte w godzinach 16.00 – 20.00 Biegi dziecięce będą rozgrywane na ulicy Niepodległości, na odcinku pomiędzy ulicami Pocztową i Jana Pawła II lub na nowej bieżni przy hali Spartakus.

Start i meta biegu głównego na 10 km na ul. Niepodległości na wysokości budynku Poczty Polskiej.b Trasa 10 km prowadzi: ul. Niepodległości, Piłsudskiego, Zbyszewską, Łąkową, Wspólna, Kwiatową, Krobów, Wólkę Turowską, Pabierowice, Kępina, Niepodległości. 

Dystans i kategorie wiekowe

Biegi dziecięce i młodzieżowe. O starcie w poszczególnych grupach wiekowych wszystkich biegów, w tym głównego, decyduje rok urodzenia zawodnika. Biegi biegaczy i rolkarzy, dla dzieci i młodzieży odbędą się na ul. Niepodległości lub na nowej bieżni przy hali Spartakus. • bieg krasnali (dzieci urodzone w 2011 roku i młodsze ) – 100 m • dzieci urodzone w latach 2009-2010 – 100 m • dzieci urodzone w latach 2007-2008 – 200 m • młodzież urodzona w latach 2005-2006– 400 m • młodzież urodzona w latach 2003-2004 – 600 m • młodzież urodzona w latach 2001-2002 – 600 m • młodzież urodzona w latach 1999-2000 – 800 m.

W biegu głównym na 10 km będą prowadzone klasyfikacje w różnych kategoriach wiekowych.

Limit czasu i uczestników biegów

Limit uczestników biegów dziecięcych i młodzieżowych wynosi 400 osób. Nie występuje limit czasu na ukończenie biegów dziecięcych. Limit uczestników biegu głównego wynosi: 250 biegaczy, 100 rolkarzy i 50 uczestników nordic  walking.

Limit czasu dla biegu głównego na 10 km to 1,5 godziny. Trasa biegu zostanie zamknięta o godzinie 14:30, osoby chcące kontynuować bieg zobowiązane są do zejścia z ulicy i mogą to zrobić na własną odpowiedzialność używając chodnika.

Warunki uczestnictwa 

Prawo startu w biegu VII Grójecka Dycha na 10 km mają osoby, które do dnia 01.10.2017 roku ukończą 18 lat oraz osoby niepełnoletnie mające pisemną zgodę podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów.

Warunkiem udziału w biegu jest: • Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów PZLA i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania. • Udział w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia oraz braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w Biegu. • Warunkiem uczestnictwa w biegu rolkarzy, jest posiadanie i użycie podczas biegu kasku ochronnego na głowę. • Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących Biegu oraz jego kolejnych edycji. • Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku. • Zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, mediach społecznościowych, w prasie, plakatach  i bilbordach. • Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.

Zgłoszenia i opłata startowa

Zgłoszenia do dnia 20.09.2017 r., WYŁĄCZNIE ON LINE na stronie: www.elektronicznezapisy.pl

• zapisy on-line: biegi dziecięce i młodzieżowe, • zapisy on-line: biegi główny na 10 km

UWAGA: W dniu biegu nie będą prowadzone zapisy.

Opłata startowa: Biegi dziecięce i młodzieżowe zwolnione z opłaty. Bieg główny 10 km • opłata startowa wynosi 45 zł, uczestnicy zapisani w terminie do 31.07.2017 roku - 40 zł • osoby niepełnosprawne po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności są zwolnione z opłaty startowej • opłata nie podlega zwrotowi.

Nagrody i klasyfikacje

• każdy uczestnik biegów dziecięcych i młodzieżowych otrzyma pakiet startowy • pierwszych trzech biegaczy biegów dziecięcych w poszczególnych grupach w kategoriach dziewcząt i chłopców otrzymają medale • każdy uczestnik biegu głównego 10 km otrzyma pakiet startowy. 

Po ukończeniu biegu pamiątkowy medal na mecie • pierwszych trzech biegaczy i rolkarzy biegu głównego we wszystkich kategoriach otrzyma puchar • niespodzianki od sponsorów • K i M klasyfikacja OPEN • K i M klasyfikacje wiekowe ( decyduje rok urodzenia): o K 20, M 20   (1999-1988) od 18 do 29 roku życiao K 30, M 30   (1987-1978) od 30 do 39 roku życia - K 40, M 40   (1977-1968) od 40 do 49 roku życia  - K 50, M 50  (1967-1958) od 50 do 59 roku życia  - K 60, M 60   (1957-1948) od 60 do 69 roku życia - K 70+,  M 70+  (1947 i starsi) 70 lat i starsi. Zwycięzcy klasyfikacji OPEN nie będą brani pod uwagę w powyższych klasyfikacjach wiekowych. •  K i M klasyfikacje dodatkowe:   mieszkańcy gminy i miasta Grójec wśród biegaczy i rolkarzy,  Służby Mundurowe wśród biegaczy na 10 km,  Nordic Walking  - klasyfikacja Kobiet i  Mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe.

Program imprezy w dniu 01.10.2017 r.

• Otwarcie biura zawodów w dniu 30.09.2017 (sobota): godzina 16.00-20.00 • Otwarcie biura zawodów w dniu biegu: godzina 8.00 • w godzinach 8:00-9:15 odbiór pakietów startowych do biegów dziecięcych • w godzinach 9.00-11:30 odbiór pakietów startowych biegu głównego rolkarze • w godzinach 9.00-12:30 odbiór pakietów startowych biegu głównego biegacze; w godzinach 9:30-11:20 przeprowadzenie biegów dziecięcych, w tym;-  bieg krasnali (dzieci ur. w 2011 roku i młodsi ), wrotkarze i biegacze – 100 m  godz.9.30. - dzieci urodzone w latach 2009-2010 wrotkarze i biegacze – 100 m godz. 9.45. - dzieci urodzone w latach 2007-2008 wrotkarze i biegacze – 200 m godz.10.00. - młodzież urodzona w latach 2005-2006 wrotkarze i biegacze – 400 m godz.10.20. - młodzież urodzona w latach 2003-2004 wrotkarze i biegacze – 600 m godz.10.40. - młodzież urodzona w latach 2001-2002 wrotkarze i biegacze – 600m godz.11.00. -  młodzież urodzona w latach 1999-2000 wrotkarze i biegacze – 800 m godz.11.20. • 12:00 start biegu 10 km rolkarze i nordic walking • 13:00 start biegu 10 km biegacze • Dekoracje na bieżąco po zakończonych biegach • 15:00 zakończenie imprezy.

Zasady finansowania

• koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy oraz sponsorzy • zawodnicy (dzieci i młodzież) nie płacą za uczestnictwo w biegu • zawodnicy (dorośli) uczestniczą w biegu na koszt delegujących organizacji lub własny. 

Uwagi końcowe

• bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe • organizator zapewnia szatnie/przebieralnie dla zawodników w hali sportowej Spartakus • szatnie będą czynne od godziny 8:00 do 16:30 • aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg • wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych • organizator nie ubezpiecza zawodników • w dniu zawodów ogłoszone zostaną nieoficjalne wyniki. Oficjalne wyniki biegu zamieszczone zostaną na stronie internetowej organizatora  www.gosmazowsze.pl do czwartku 05.10.2017 r. • organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym powinien poinformować uczestników przed rozpoczęciem imprezy • organizatorzy zapewnią opiekę medyczną podczas trwania imprezy • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Kontakt do Organizatora: Ireneusz Wojciechowski, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin wersja PDF >> POBIERZ

 

  • Wiadomość prasowa: GOS „Mazowsze”

POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy