Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 
Utworzono: 13.09.2017r.

I Przegląd Pieśni Seniora w Wejherowie

I Przegląd Pieśni Seniora w Wejherowie Autor: Plakat organizatora.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz  Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów „ŻYJ GODNIE” w Wejherowie zapraszają do wzięcia udziału w „I Przeglądzie Pieśni Seniora” w Wejherowie, który odbędzie się 8 października 2017r. w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a.

KARTA  ZGŁOSZENIA

NA  PIERWSZY  PRZEGLĄD  „PIEŚNI SENIORA”  W  WEJHEROWIE

 1. Imię i Nazwisko uczestnika lub nazwa zespołu, miejscowość

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................

W przypadku zespołu proszę podać skład oraz ewentualne instrumentarium

 • ........................................................................................................................
 • ........................................................................................................................
 • ........................................................................................................................
 • ........................................................................................................................
 • ........................................................................................................................
 • ........................................................................................................................
 • ........................................................................................................................
 • ........................................................................................................................
 • ........................................................................................................................
 • ........................................................................................................................
 1. Kategoria (solista, zespół)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. adres, telefon, e-mail

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Repertuar

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................

 1. Informacje o uczestniku (fakultatywnie)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem „I Przeglądu Pieśni Seniora w Wejherowie i akceptują jego treść.”

 

                                                                                                                                                                                      ……………………………………………………………………

                                                                                                                                                                                                                    Data, podpis 

 

REGULAMIN

I  PRZEGLĄDU  PIEŚNI  SENIORA  W  WEJHEROWIE

 

Organizatorzy:

 • Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie
 • Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów

„ŻYJ GODNIE” w Wejherowie

Założenia i cele przeglądu:

 • uwrażliwienie społeczeństwa na piękno muzyki chóralnej orazintegracja środowiska muzycznego.
 • aktywizacja seniorów w zakresie kultury muzycznej
 • podnoszenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych, zespołów wokalnych, rodzinnych oraz solistów.
 • dzielenie się doświadczeniami ze wspólnego muzykowania, nawiązywanie kontaktów, współpracy i przyjaźni - integracja grup seniorów i osób niepełnosprawnych.

Warunki uczestnictwa:

 1. W Przeglądzie uczestniczyć mogą zespoły amatorskie, zespoły chóralne, soliści i zespoły wokalne, także rodzinne (przegląd ma przyjąć charakter pokoleniowy)  z całego powiatu wejherowskiego  liczące nie więcej niż 10 osób wraz z akompaniamentem (kluby seniora, domy dziennego pobytu, różne organizacje zrzeszające seniorów).
 2. W pisemnym zgłoszeniu na przygotowanym formularzu zespoły przesyłają tytuły piosenek z repertuaru przygotowanego na przegląd w nieprzekraczalnym terminie do 21 września 2017 r.
 3. Formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adrese-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. O ostatecznym zakwalifikowaniu do udziału w przeglądzie organizator poinformuje uczestników drogą mailową lub telefoniczną.
 5. Utwory podane w karcie zgłoszeniowej są programem obowiązującym i nie podlegają zmianom.

Zasady przeglądu:

 

 1. Przegląd odbywa się w Sali balowej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (sala z fortepianem)
 2. Chóry,  zespołyoraz soliścizobowiązani są do wykonania programu, na który złożą się trzy utwory.
 3. W programie podczas występu możliwe jest wykonanie utworów z akompaniamentem, Organizatorzy  zapewniają instrument do akompaniamentu (fortepian) oraz nagłośnienie
 4. Wyklucza się stosowanie podkładów muzycznych.
 5. O kolejności prezentacji decyduje Organizator.
 6. Maksymalny czas wykonywania programu wynosi 15 min.
 7. Występy uczestników oceniać będzie profesjonalne Jury powołane przez Organizatora. Jury oceniać będzie dobór repertuaru, interpretację, emisję głosu, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny. Decyzje Jury są ostateczne. Jury może przyznać nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia a także nagrody specjalne.
 8. Przegląd odbędzie się 8 października 2017 r. w siedzibie Muzeum PiMK-P w Wejherowie przy ul. Zamkowej 2A. O planowanej godzinie występu uczestnicy zostaną poinformowani mailowo po zakończeniu rekrutacji.
 9. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestnikom.
 10. Zgłoszenie uczestnika do udziału w przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji artystycznego wykonania dowolną techniką zapisu i jego rozpowszechniania na wszelkich możliwych polach eksploatacji oraz przetwarzania danych osobowych, a także zgodę na przekazanie zapisu audio-video do zbiorów Muzeum PiMK-P w Wejherowie.

Nagrody:

 1. Każdy z uczestników przeglądu otrzyma pamiątkowy dyplom
 2. Laureaci są honorowani dyplomem laureata oraz nagrodą książkową lub pamiątką.

Kontakt:

 • Jacek Drewa, Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów

„ŻYJ GODNIE” w Wejherowie, 513 005 980 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Aleksandra Janus, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, tel.: (58) 672 29 56 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wiadomość prasowa: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy