Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 
Utworzono: 11.09.2017r.

Bezwarunkowy prawny zakaz korzystania przez osoby małoletnie z solariów

Prawny zakaz korzystania przez osoby małoletnie z solariów. Prawny zakaz korzystania przez osoby małoletnie z solariów. Autor: BRPD

Projekt ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium wniesiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Sejmu 24 maja br. jest odpowiedzią na wielokrotnie od 2009 roku zgłaszane przez Rzecznika Praw Dziecka postulaty dotyczące konieczności wprowadzenia zakazu korzystania z solariów przez dzieci.

- Obok prowadzonych działań edukacyjnych, profilaktycznych i doraźnych oraz roli rodziców i opiekunów najmłodszych, którzy nie zawsze zdają sobie sprawę z omawianych zagrożeń, konieczne jest rozwiązanie problemu korzystania z solariów przez dzieci, w szczególności wprowadzenie bezwarunkowego prawnego zakazu korzystania przez osoby małoletnie z solariów, poprzez uregulowanie prawne na poziomie ustawy – podkreśla Rzecznik.

Problematyka wpływu promieniowania UV wytwarzanego przez łóżka opalające, stanowi przedmiot wystąpień generalnych Rzecznika Praw Dziecka od 2009 r., kierowanych do Ministra Zdrowia, Zespołu ds. Onkologii Sejmu RP oraz Prezydenta RP. W wystąpieniach Rzecznik zwracał uwagę na konieczność stworzenia uregulowań prawnych chroniących zdrowie i życie dzieci.

– Mam nadzieję, że inicjatywa Pana Prezydenta doczeka się szybkiej realizacji, a prawo dziecka do ochrony życia i zdrowia będzie jeszcze pełniej zabezpieczone – ocenia Marek Michalak.

Wyniki badań przedstawione przez Światową Organizację Zdrowia nie pozostawiają wątpliwości co do wpływu lamp opalających na ryzyko zachorowania na nowotwór skóry. Korzystanie z solariów częściej niż raz w miesiącu podnosi ryzyko zachorowania na czerniaka o 55 proc., a u osób poniżej 30. roku życia aż o 75 proc. Czerniak cechuje się największym przyrostem zachorowań wśród wszystkich nowotworów skóry i stanowi główną przyczynę zgonów osób cierpiących na te nowotwory.

Gwałtowny wzrost liczby chorych obserwuje się szczególnie od 2000 roku. Fakt ten wiązać można z rozwijającą się od tego czasu „modą” na korzystanie z lamp opalających w solariach, nawet wśród najmłodszych.

 

  • Wiadomość prasowa: BRPD

POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy