Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish Czech English German Lithuanian Russian Slovak Ukrainian
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 

Utworzono: 07.08.2015r.

Granica w Kampinoskim Parku Narodowym z nowym parkingiem, miejscem do biwakowania oraz ciekawymi zabytkami

Kampinoski Park Narodowy. Granica - skansen. Kampinoski Park Narodowy. Granica - skansen.

Granica to dawna wieś położona 3 km na północ od miejscowości Kampinos (woj. mazowieckie). Obecnie jest znakomitym punktem wyjściowym wycieczek pieszych i rowerowych po Puszczy Kampinoskiej. W Granicy znajdują się: Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny KPN im. prof. Jadwigi i Romana Kobendzów, skansen, aleja Trzeciego Tysiąclecia oraz cmentarz wojenny.

W tym roku Granica doczekała się w końcu parkingu z prawdziwego zdarzenia, WC (darmowego) oraz miejsca do biwakowania. A wszystko to zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu: "Ograniczenie antropopresji na ekosystemy". Na polu biwakowym powstało wiele wiat oraz kamienne miejsca na ogniska. Szkoda tylko, że nie pomyślano o drewnie do tych ognisk. Zbierać go bowiem z pobliskiego lasu nie wolno (park narodowy), o czym informują stosowne ostrzeżenia zawieszone na każdej wiacie (kodeks wykroczeń -  art. 148 par. 1 - 2. Kto zbiera z nie należącego do niego lasu wyrąbane gałęzie, korzenie lub krzewy albo wykarczowane pniaki, podlega karze grzywny). Zamiast tych ostrzeżeń powinna być raczej informacja, skąd turyści mogą wziąć drewno. Kto bowiem jedzie do lasu z własnym drzewem?  

Była osada budnicka

W XVIII wieku w Puszczy Kampinoskiej zaczęli osiedlać się budnicy, którzy zajmowali się wyrębem lasu w celu pozyskania drewna i jego przerobu na węgiel drzewny, smołę i potaż. Swoje osady zakładali na wykarczowanych wewnątrz puszczy polanach, osuszali w razie potrzeby bagienne tereny, a uzyskaną w ten sposób ziemię przeznaczali pod uprawy. Założona pod koniec XVIII wieku wieś Granica w okresie międzywojennym liczyła 40 gospodarstw. W tamtym czasie został wybudowany zespół drewnianych budynków Nadleśnictwa Kampinos, w stylu tzw. architektury narodowej, który obecnie objęty jest opieką konserwatorską.

W 1965 roku we wsi wybuchł duży pożar, który strawił większość gospodarstw. Po nim wieś już się nie odbudowała. Granica, podobnie jak wiele innych wsi, została objęta programem wykupu gruntów położonych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Mieszkańcy skorzystali z nadarzającej się okazji i dobrowolnie sprzedali swoje gospodarstwa na rzecz Parku.  

Skansen budownictwa puszczańskiego

Na terenie dawnej Granicy znajduje się skansen, który tworzą trzy zagrody, nazwane od ostatnich właścicieli budynków mieszkalnych zagrodami: Widymajera, Wiejckiej i Połcia. Dwie pierwsze położone są w sąsiedztwie Alei Trzeciego Tysiąclecia (aleję tworzą dęby sadzone od 1999 roku przez znane osoby). Budynki te są niestety w opłakanym stanie, nie mają praktycznie dachów. W tym roku jest jednak szansa na to, że doczekają się remontu. 

Zagroda Połcia umiejscowiona jest oddzielnie (po lewej stronie idąc od parkingu w kierunku skansenu). Zagrodę tworzą dwa zabudowania: dom mieszkalny nazwany "Chatą Kampinoską" oraz obora przeniesiona ze wsi Kampinos. Chata ta została wzniesiona w 1911 roku z budulca stuletniej, większej chałupy. Jej architektura jest typowa dla puszczańskich wsi przedwojennego okresu. Wewnątrz domu są trzy izby, ale bez sieni. Wszystkie izby w domu pełniły rolę mieszkalno-kuchennych.  

Zdjęcia w kolejności:

- parking

- miejsce do biwakowania

- skansen

- aleja Trzeciego Tysiąclecia

- kapliczka

- zabytkowe budynki

Galeria na: Google i Facebook

POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy