Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 
REJESTR KLAUZUL

REJESTR KLAUZUL

XVII AmC 2018/10

Krzysztof Cieślak - Biuro Usług Turystycznych Glob-Tur Krzysztof Cieślak w Rawiczu

Strony zgodnie ustalają, że właściwym miejscowo jest sąd miejsca zawarcia umowy


XVII AmC 2017/10

Krzysztof Cieślak - Biuro Usług Turystycznych Glob-Tur Krzysztof Cieślak w Rawiczu

Reklamacje wniesione do Biura po upływie 14 dni od zakończenia Imprezy uznane będą za bezskuteczne


XVII AmC 3156/10

Marian Danielec - Firma Handlowo-Usługowa Damp Marian Danielec w Cieszynie

Klient zobowiązany jest do pokrycia wyrządzonych przez siebie lub osoby współtowarzyszące szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania


XVII AmC 3156/10

Marian Danielec - Firma Handlowo-Usługowa Damp Marian Danielec w Cieszynie

Klient zobowiązany jest do pokrycia wyrządzonych przez siebie lub osoby współtowarzyszące szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania


XVII AmC 2959/10

Italia Travel Service Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

Sprawy sporne rozpatrywał będzie sąd wlaściwy dla siedziby Italia Travel Service Sp. z o.o.


XVII AmC 2959/10

Italia Travel Service Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

Sprawy sporne rozpatrywał będzie sąd wlaściwy dla siedziby Italia Travel Service Sp. z o.o.


XVII AmC 2958/10

Italia Travel Service Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

Udokumentowaną, pisemną reklamację należy przedstawić najpóźniej 7 dni od daty zakończenia imprezy


XVII AmC 2958/10

Italia Travel Service Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

Udokumentowaną, pisemną reklamację należy przedstawić najpóźniej 7 dni od daty zakończenia imprezy


XVII AmC 3568/10

Krzysztof Gąsiorek - Kris Tour Turystyka, Rekreacja, Sport w Gorlicach

Biuro ogranicza odpowiedzialność za nie wykonanie lub nie należyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy


XVII AmC 3568/10

Krzysztof Gąsiorek - Kris Tour Turystyka, Rekreacja, Sport w Gorlicach

Biuro ogranicza odpowiedzialność za nie wykonanie lub nie należyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy


XVII AmC 3573/10

Barbara Walczak-Iterman - Wirtur Barbara Walczak-Iterman w Warszawie

Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w czasie trwania Imprezy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.


XVII AmC 3573/10

Barbara Walczak-Iterman - Wirtur Barbara Walczak-Iterman w Warszawie

Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w czasie trwania Imprezy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.


XVII AmC 3507/10

Bożenna Chmiel - Scuba Travel Bożena Chmiel z siedzibą w Warszawie

Scuba Travel nie zwraca wartości świadczeń, których uczestnik nie wykorzystał w czasie trwania imprezy


XVII AmC 1176/10

Józef Słowik - Biuro Podróży "Glob" w Opolu

Nie mogą być przedmiotem roszczeń okoliczności powodujące niewygody lub utrudnienia, znane Uczestnikowi przed rozpoczęciem imprezy


XVII AmC 3172/10

Michał Lenkiewicz "Lemitours" Centrum Podróży Lotniczych i Egzotycznych w Warszawie

Reklamacje wraz z dowodami potwierdzającymi zaistnienie nieprawidłowości należy zgłaszać do Lemitours w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia imprezy


POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy