Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 
Utworzono: 12.04.2017r.

Muzeum im. J. Malczewskiego w budynku popijarskim w Radomiu

Muzeum im. Jacka Malczewskiego - Radom. Muzeum im. Jacka Malczewskiego - Radom.

Muzeum im. Jacka Malczewskiego to instytucja kultury województwa mazowieckiego z siedzibą w Radomiu. 18 marca 1923 r. w jednej z sal ówczesnego gmachu Starostwa przy obecnej Żeromskiego 53, otwarto pierwszą regionalną placówkę muzealną. Właśnie tę datę przyjmuje się  jako początek muzealnictwa radomskiego. Główne cele statutowe placówki to gromadzenie, zabezpieczanie, naukowe opracowywanie oraz prezentacja dóbr kultury polskiej w zakresie archeologii, historii, literatury, przyrody i sztuki.

1 lipca 1976 roku muzeum otrzymało do swojej dyspozycji dawny zespół popijarski znajdujący się przy Rynku pod numerem 11.

Zespół wzniesiony został w XVIII wieku według projektu Antoniego Solariego i w późniejszych okresach był rozbudowywany w stylu klasycystycznym. Ogólna powierzchnia obiektu to ponad 4.500 m2.

Muzeum im. J. Malczewskiego posiada dwa oddziały:

- Muzeum Sztuki Współczesnej,

- Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.

1m

Działy merytoryczne muzeum

- Archeologiczny (dział gromadzi i dokumentuje znaleziska archeologiczne z obszaru między Wisłą, Pilicą i Kamienną. Prowadzi badania terenowe: prace wykopaliskowe, ratownicze i stacjonarne, badania powierzchniowe, nadzory archeologiczne. Interweniuje w okolicznościach znalezisk przypadkowych),

- Historii (dział posiada sekcję historyczną, militariów i Gabinet Numizmatyczny. Zajmuje się gromadzeniem zabytków związanych głównie z historią miasta i regionu, ich naukowym opracowaniem i popularyzacją),

- Sztuki Dawnej (dział posiada 27.777 obiektów. W skład kolekcji wchodzi: malarstwo, grafika, rzeźba, rzemiosło artystyczne, a także dokumentacja sztuk plastycznych. Zbiory Działu Sztuki swoje początki zawdzięczają ks. Janowi Wiśniewskiemu, kolekcjonerowi radomskiemu, który w 1913 r. wyjeżdżając na stałe z Radomia przekazał swój zbiór Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu. W czasie II wojny światowej zbiory ks. Jana Wiśniewskiego zostały w 95% rozproszone i zagrabione),

- Sztuki Nieprofesjonalnej (kolekcja polskiego malarstwa nieprofesjonalnego liczy ponad 500 eksponatów),

- Przyrody (na gromadzone zbiory przyrodnicze składają się okazy z następujących kategorii: ornitologia (ptaki, gniazda), oologia (jaja), zoologia (ssaki, gady, ryby), paleontologia (skamieniałości), entomologia (owady), botanika (karty zielnikowe). W zbiorach zielnikowych znajdują się okazy pochodzące z Laponii. Na uwagę zasługują także zbiory zdjęć przyrodniczych najlepszych polskich fotografików przyrodniczych Artura Tabora, Sławomira Wąsika i W. Sujaka. Do unikalnych w skali kraju kolekcji należy jeden z największych w Polsce zbiór jaj ptasich Leopolda Pac-Pomarnackiego

oraz

- Naukowo-Oświatowy,

- Biblioteka,

- Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki.

2m

3m

4m

5m

6m

Malczewski, artysta z Radomia

Jacek Malczewski ((1854-1929) to czołowy reprezentant sztuki Młodej Polski, ale też najświetniejszy przedstawiciel nurtu symbolicznego w dziejach polskiego malarstwa.

7m

Artysta urodził się w Radomiu 14 lipca 1854 r. w zubożałej rodzinie szlacheckiej, jako syn Juliana Malczewskiego (sekretarza Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego) oraz Marii z Korwin - Szymanowskich. Wychowany został w domu pełnym rodzinnego ciepła, miłości do ojczyzny i uwielbienia dla polskiej literatury romantycznej.

Ogromną rolę w kształtowaniu osobowości przyszłego artysty odegrał jego ojciec - pasjonat sztuki i literatury, który do śmierci (w 1884 r.) był ogromnym wsparciem psychicznym i materialnym dla syna.

W roku 1867 nastoletni Jacek zamieszkał w pobliskim Wielgiem, gdzie wraz z kuzynami Karczewskimi przygotowywał się do nauki w Krakowie. Opiekę nad chłopcami sprawował wówczas Adolf Dygasiński - humanista, przyrodnik, a także uczestnik powstania styczniowego, który rozbudził w młodym Jacku zainteresowanie przyrodą, naturą i cyklicznością zmian życia wiejskiego, a także zaszczepił miłość do tutejszego pejzażu i folkloru - radomskiej „małej ojczyzny”.

8m

W 1871 r. Jacek przeniósł się do Krakowa, rozpoczynając naukę w Gimnazjum św. Jacka. To tu poznał m.in. Józefa Brandta, zaprzyjaźnił się z Wojciechem Kossakiem, a sam Jan Matejko (ówczesny dyrektor krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych) widział w nim „niepośledni talent malarski”. Dlatego najpierw jako wolny słuchacz, a z czasem oficjalnie już jako student, rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych, uczęszczając na zajęcia do Władysława Łuszczkiewicza, by w końcu trafić do pracowni samego Matejki. Jednak odmienna wizja rozwoju artystycznego, przy tym mocno zindywidualizowana osobowość młodego artysty, zaowocowały konfliktem z mistrzem Matejką i poszukiwaniem własnych rozwiązań twórczych, popartych wiedzą i doświadczeniem zdobytymi również zagranicą. Stąd rok akademicki 1876-77 spędził w paryskiej Ecole des Beaux-Arts, w 1880 r. zwiedził wraz z Marcelim Czartoryskim Włochy, cztery lata później podróżował po Azji Mniejszej jako kronikarz dokumentujący w rysunkach i szkicach wyprawę zorganizowaną przez Karola Lanckorońskiego, natomiast miesiące z przełomu 1885 i 1886 r. spędził w Monachium, stając się niezwykle popularną postacią wśród tamtejszej kolonii polskich artystów.

9m

Jednak swoje życie Jacek Malczewski związał na stałe z Krakowem, poślubiając w 1887 r. Marię Gralewską, młodszą o dwanaście lat córkę miejscowego aptekarza. Rok później na świat przyszła ukochana córka Julia, a w 1892 r. syn Rafał, również przyszły malarz. Malczewski, równolegle z pracą twórczą, udzielał się jako pedagog, wykładał na kursach im. Adriana Baranieckiego, prowadził własną pracownię, pełnił również funkcję rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1912 - 1914).

10m

Będąc niezwykle ważną i rozpoznawalną postacią w świecie polskiej sztuki, bywał również m.in. w Wiedniu, Lwowie oraz majątkach zaprzyjaźnionych z nim arystokratów: Rozdołach Lanckorońskich, Rogalinie Raczyńskich, czy w Tuligłowach należących do Stanisława Bala i jego pięknej żony Marii - Kingi, wieloletniej muzy i miłości malarza, która wywarła ogromny wpływ na rozwój jego twórczości.

11m

Wielokrotnie doceniany za swe zasługi w dziedzinie malarstwa, otrzymał m.in. srebrny medal za Melancholię na Wystawie Światowej w Paryżu w 1900 r., Doctorat Honoris Causa Uniwersytetu Lwowskiego (1912), Dyplom Naukowy Towarzystwa Historycznego w Atenach (1912), Dyplom Czeskiej Akademii Nauki i Sztuki (1928) czy nagrody fundacji im. Probusa Barczewskiego przyznawane przez Akademię Umiejętności za najlepsze prace ilustrujące historię Polski. W 1922 r. artysta otrzymał order Odrodzenia Polski IV klasy, a pięć lat później Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Uroczyste obchody 70-lecia urodzin artysty i 50-lecia jego pracy twórczej, zainaugurowane zostały wystawą w Krakowie w 1924 r., przeniesioną w latach następnych do Poznania, Warszawy i Lwowa.

13m

Schorowany artysta zmarł 8 października 1929 r. w Krakowie. Pochowany został w habicie tercjarskim, w podziemiach krakowskiego kościoła oo. Paulinów na Skałce.

14m

15m

Jacek Malczewski pozostawił po sobie prace nierzadko trudne w interpretacji, wieloznaczne, ale nieodmiennie zachwycające odbiorcę poziomem artystycznym i doskonałością twórczego warsztatu.

Był znakomitym, a przy tym popularnym portrecistą swoich czasów. Uwiecznił wielu wybitnych przedstawicieli ówczesnego życia politycznego i kulturalnego Polski pod zaborami. Portretował często swoich przyjaciół, nierzadko należących do wspomnianej wyżej elity narodu, rodzinę i wielokrotnie siebie samego. Charakterystyczny dla artysty schemat kompozycyjny portretu oparty był na pierwszoplanowym wizerunku modela, któremu w tle często towarzyszył symboliczny sztafaż lub scena, pomagająca w interpretacji osobowości bohatera danego obrazu.

W swej twórczości czerpał inspiracje ze sztuki antyku, religii chrześcijańskiej, literatury polskiego romantyzmu, ale też folkloru radomskiego. Poruszał problematykę narodową - ojczyzny, zniewolonej przez zaborców, ale i osobiste dramaty Polaków zesłanych na syberyjską ziemię. Pytał o miejsce i rolę artysty we współczesnym świecie - o prawo do wolności wyborów w wymiarze osobistym i zawodowym. Ilustrował etapy życia ludzkiego, kładąc szczególny nacisk na motyw śmierci, powracający wielokrotnie pod postacią Thanatosa.

Posługując się realistyczną formą, przywoływał w swych pracach postaci i wątki znane z wierzeń starożytnych Greków i Rzymian, tematyki biblijnej, ludowych fantazji czy literackich pierwowzorów, stanowiących kanwę symbolicznych w treści przedstawień.

W skład kolekcji własnej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu wchodzi obecnie czterdzieści pięć prac olejnych, dziesięć akwarel, dwie prace wykonane w technice sepii oraz dwie wykonane w technice mieszanej, pastel, litografia, pięćdziesiąt dwa rysunki oraz dwa szkicowniki z lat 1873 i 1902, a także bogate archiwum rodzinne artysty.

12m

Na stałej ekspozycji „Jacek Malczewski (1854-1929)” pokazywane są prace pochodzące ze zbiorów własnych muzeum, a także wypożyczone z kolekcji prywatnych.

W podziemiach muzeum można zobaczyć makietę przedstawiającą radomską starówkę po planowanej rewitalizacji.

28m

29m

Do 10 kwietnia czynna była wystawa pt. „Oswoić nieuniknione, przybliżyć nieznane. Obrzędowość i ceremoniał pogrzebowy na przestrzeni dziejów i kultur”

16m

17m

18m

19m

20m

21m

22m

23m

24m

25m

26m

27m

W artykule wykorzystałam teksty z tablic informacyjnych w muzeum.

- W pobliżu warto zwiedzić:

- Muzeum Wsi Radomskiej

- Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli koło Radomia

W pobliżu można zjeść w:

-  Restauracji Teatralna w Radomiu

Skąd:

POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy