Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 
Utworzono: 20.05.2017r.

Życie myśliwych z Mszana sprzed 10.000 lat w muzeum Spichlerz w Brodnicy

Wystawa fragmentów życia mieszkańców regionu brodnickiego. Wystawa fragmentów życia mieszkańców regionu brodnickiego.

Brodnica to miasto nad Drwęcą w województwie kujawsko-pomorskim, siedziba powiatu brodnickiego. Prawa miejskie Brodnica uzyskała przed 1298 r. W początkach XIV w. Krzyżacy zbudowali tu murowany zamek. Następnie wzniesiono kościół farny, ratusz i mury obronne z basztami i wieżami (1330 - 1370).

Powstałe w dniu 29 marca 1973 Muzeum w Brodnicy mieści się w trzech zabytkowych budowlach zlokalizowanych w centrum miasta: w XIV-wiecznej Bramie Chełmińskiej wraz z przyległą kamienicą, w spichlerzu z XVII wieku i w piwnicach XIV-wiecznego zamku.

1s

Ceglany spichlerz o cechach renesansowych zbudowany został w 1604 roku. Przebudowany był w XIX wieku, a w latach 90. XX wieku odrestaurowany i przeznaczony na muzeum. Obecnie w Spichlerzu na trzech piętrach prezentowane są następujące stałe wystawy:

Życie codzienne mezolitycznych myśliwych z Mszana sprzed 10.000 lat (parter)

Na wystawie podjęto próbę zrekonstruowania wybranych fragmentów życia codziennego pierwszych mieszkańców regionu brodnickiego. Przybyli oni w te okolice ok. 9000 lat temu wraz z pierwszymi lasami, które opanowały tereny tundry pozostawione przez ostatnie zlodowacenie. Żyli w niewielkich 3 - 5-osobowych grupach, prostych rodzinach, które utrzymywały się dzięki eksploatacji środowiska leśnego i wodnego. Każda grupa posiadała własny teren łowiecki o powierzchni ok. 50-100 km2 na osobę. Ludzie ci, żyjący w początkach środkowej epoki kamienia (mezolit), stworzyli niepowtarzalną, bardzo wyspecjalizowaną kulturę opartą na myślistwie, zbieractwie i rybołówstwie. Mimo pozornego ubóstwa kultury materialnej potrafili doskonale radzić sobie w środowisku przyrodniczym, a ich kultura duchowa i społeczna w miarę postępu badań okazuje się coraz bardziej oryginalna i bogata.

2s

Ciekawostka: Stanowisko archeologiczne

Mszano leży 6 km na południowy-zachód od Brodnicy, na prawym brzegu Drwęcy, ok. 600 m powyżej ujścia Rypienicy. Pierwotnie znajdowało się na wydmowym cyplu usytuowanym między rzeką a nie istniejącym obecnie jeziorem. Dzięki wyjątkowej sytuacji geomorfologicznej na stanowisku przetrwały interesujące i unikalne znaleziska. Podczas trwających 10 lat badań archeologicznych odkryto tu pozostałości osadnictwa grup myśliwsko-zbieracko-rybackich. Ślady te dowodzą, że stanowisko zamieszkiwały zmieniające się grupy ludzi przez pięć i pół tysiąca lat. W okresie od 9000 do 3500 lat temu. Poza niespotykanie bogatym, bo gromadzonym przez tysiąclecia zestawem wytworów kultury materialnej odkryto tu najstarsze na niżu europejskim cmentarzysko ludzkie z niezwykle interesującymi śladami zabiegów religijno-kultowych i pochówek ciałopalny dwóch dzików. Ten etap dziejów stanowiska datowany jest na lata 8890-8650 od dziś. Unikalnym znaleziskiem archeologicznym są również relikty obiektu mieszkalnego sprzed ok. 8000 lat.

3s

4s

Bogactwo przyrodnicze Pojezierza Brodnickiego (pierwsze piętro)

Zaprezentowano tu wiele gatunków zwierząt, roślin i grzybów występujących w lokalnym środowisku.

Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze (drugie piętro)

Na wystawie skupiono się na zobrazowaniu wpływu rolnictwa i leśnictwa na środowisko, gospodarce rabunkowej (np. kłusownictwo) oraz zmianach w środowisku spowodowanych wprowadzaniem gatunków obcych.

5s

6s

7s

8s

9s

10s

11s

12s

13s

14s

15s

16s

17s

18s

19s

20s

21s

22s

23s

24s

 

W pobliżu warto zobaczyć:

- Zamek w Brodnicy z jedną z najwyższych wież gotyckich w Polsce

Bramę Chełmińską

- Regionalną Izbę Pamięci Marii Dąbrowskiej w Płonnem

- Górę Modrzewiową w leśnictwie Płonne

- Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Miasto Zakochanych - Chełmno

W pobliżu można zjeść w:

- Restauracji Starówka w Brodnicy

 

W artykule wykorzystałam teksty z tablic informacyjnych w muzeum.

Skąd:

POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy